Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (04.06.2018)

Podczas czerwcowego posiedzenia do grona członków „Korony” została przyjęta kolejna spółka – UAB „Teisės garantas“. Reprezentujący spółkę Leonard Jakubėnas dokonał krótkiej prezentacji jej działalności. UAB „Teisės garantas“ od 10 lat działa w branży prawniczej: świadczy usługi dla firm oraz klientów indywidualnych, którzy zamierzają rozpocząć lub już prowadzą działalność gospodarczą (zarówno podmioty litewskie, jak i zagraniczne) bądź zamierzają przekształcić lub zlikwidować działalność na Litwie. Udziela też konsultacji prawnych. W razie potrzeby współpracuje z różnymi kancelariami prawnymi.

Podczas posiedzenia omówiono plany organizacji najbliższych spotkań w okresie letnim. Jednym z celów jest zorganizowanie wyjazdu do najnowszego zakładu produkcyjnego Volkswagena w Poznaniu. Celem wizyty jest zapoznanie się z funkcjonowaniem najnowszego zakładu Volkswagena, obserwacja praktycznej implementacji technologii zarządzania LEAN oraz innych nowoczesnych metod zarządzania i rozwiązań przy organizacji procesu produkcyjnego.

Także krótko omówiono projekty, w organizacji których uczestniczy „Korona”. Najbliższym projektem są szkolenia dla nauczycieli szkół polskich na Litwie pt. „Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy“. Na te szkolenia zarejestrowało się już 120 nauczycieli z różnych placówek oświatowych Wileńszczyzny. Na jesień zaplanowano realizację innego projektu – organizację konkursu dla uczniów na temat wiedzy ekonomicznej.

Na zakończenie posiedzenia tradycyjnie omówiono bieżące kwestie organizacyjne. Odbyła się m. in. dyskusja nt. ostatnich wydarzeń w społeczeństwie polskim na Litwie, efektem której było oficjalne oświadczenie „Korony”.

TOP