Artykuły

Oświadczenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona”

Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” jest zaniepokojone sytuacją, zaistniałą w stosunkach prezesa Związku Polaków na Litwie (ZPL) z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Uważamy, że konflikt został wywołany nieodpowiednią reakcją prezesa największej polskiej organizacji na Litwie Michała Mackiewicza na wykryte przez Fundację „rażące naruszenia prawa polskiego oraz podstawowych zasad rachunkowości”. Jak wiadomo, Zarząd Fundacji po wykryciu i potwierdzeniu nieprawidłowości formalno – prawnych i rachunkowych zawiadomił prokuraturę w Warszawie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Skarbu Państwa.

Aroganckie zachowanie się obecnego prezesa Michała Mackiewicza względem nie tylko Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ale też Państwa Polskiego, które na Litwie reprezentuje Ambasador RP w Wilnie Pani Urszula Doroszewska, jest niedopuszczalne oraz zasługuje nie tylko na potępienie, ale też wyciągnięcie wniosku co do możliwości dalszego piastowania przez niego tego odpowiedzialnego stanowiska. Nie pozwólmy nikomu kompromitować społeczność polską na Litwie.

Prezes Zarządu

Bernard Niewiadomski

 

 

TOP