Historia "Korony"

Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” powstało w grudniu 2011 r. z inicjatywy przedsiębiorców polskiego pochodzenia na Litwie. Główną ideą powstania „Korony” była integracja lokalnego środowiska przedsiębiorców o polskim pochodzeniu. Forum „Korona” zrzesza firmy działające w różnych sektorach: w handlu, produkcji i sferze usług. Jako główne cele działalności wyznaczono: rozwój ekonomicznego potencjału regionów, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Litwą, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania w biznesie.
Cele działalności Forum „Korona” na bieżąco są realizowane poprzez regularne spotkania członków. Na tych spotkaniach analizowane są kwestie aktualne członkom „Korony”, na spotkania zapraszani są eksperci z różnych dziedzin działalności gospodarczej.
W ramach realizacji celów działalności zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami władz samorządów Wilna oraz rejonu wileńskiego i solecznickiego, podczas których dyskutowano o rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a samorządami.
Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” ściśle współpracuje z Ambasadą RP w Wilnie, Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie", samorządami Rejonu Wileńskiego i Solecznickiego, Domem Kultury Polskiej w Wilnie, wileńską filią Uniwersytetu w Białymstoku, Nidzickim Klubem Biznesu. Wspieramy szkolnictwo polskie na Litwie organizując szkolenia dla nauczycieli, wizyty studyjne przedsiębiorców do szkół z wykładami otwartymi oraz biorąc aktywny udział w dyskusjach, konferencjach i spotkaniach profilowych.

Forum obecnie - to funkcjonalna płaszczyzna dla połączenia przedsiębiorców i wymiany informacji. Jest ono także narzędziem zaszczepiania ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży. Obecnie do Forum należą przedsiębiorstwa z Wilna, rejonów wileńskiego i solecznickiego.

TOP