O nas

Nasza misja

Wspomaganie interesów gospodarczych wszystkich członków stowarzyszenia poprzez wymianę informacji, kontakty personalne, poszukiwanie wspólnych celów oraz zacieśnianie współpracy.

 

Nasze cele:

  • Rozwój współpracy ekonomicznej między podmiotami gospodarczymi z Polski i Litwy
  • Rozwój potencjału gospodarczego regionów
  • Wdrażanie nowoczesnych technologii i metod zarządzania w sferze gospodarczej na Litwie
  • Wspieranie procesu tworzenia nowych miejsc pracy
  • Popularyzacja ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży
TOP