Artykuły

Szef Służby Badań Przestępstw Finansowych na spotkaniu FPP „Korona”

Gen. Antoni Mikulski był gościem potkania Forum Przedsiębiorców Polskich „Korona”, które odbyło się 7 marca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Mikulski został szefem Służby Badań Przestępstw Finansowych we wrześniu 2017 r. FNTT zajmuje się zwalczaniem afer, w tym prania brudnych pieniędzy i wyłudzeń VAT-u oraz sprzeniewierzeniami środków pochodzących z Unii Europejskiej.

FPPKorona 2

Pytania kierowane do gościa dotyczyły głównie sposobów uszczelniania sytemu podatkowego na Litwie, bezpiecznych inwestycji oraz przejrzystości i sposobu kontroli wydatków budżetowych. Pojawił się również temat sankcji wobec Rosji i Białorusi. Jak poinformował Mikulski lista firm objętych sankcjami umieszczona jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych LR, ale dziś bez wątpienia lepiej unikać współpracy ze wszystkimi firmami z Rosji czy Białorusi.

FPPKorona 3

W spotkaniu, które poprowadził prezes forum, Andrzej Łuksza, wzięli udział przedstawiciele 20 firm, w tym członkowie Korony, jak i zaproszeni goście. Symboliczne znaczki Korony otrzymali przedstawiciele firm, które w ostatnich miesiącach dołączyły do forum: Waldemar Chorościn – dyrektor UAB „AM Konsultavimas“ oraz Paweł Giliauskas z MB „Gilbra”.

Korona 2

Podczas spotkania podjęto również temat wojny na Ukrainie. Andrzej Łuksza poinformował, że jako organizacja Korona wsparła finansowo akcję „Wileńszczyzna – Ukrainie” i będzie to robić również w przyszłości. Zachęcił również do propagowania akcji w poszczególnych firmach zrzeszonych w forum oraz swoich środowiskach.

TOP