Artykuły

Wdrażania systemów ERP i WMS – styczniowe spotkanie „Korony”

Styczniowe spotkanie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” zostało poświęcone cyfryzacji przedsiębiorstw. Na spotkanie zostały zaproszeni też przedstawiciele firm handlowo-produkcyjnych nie należących do naszego grona.

1641846824588 1


Tematyka wdrożenia systemów ERP i WMS została przedstawiona przez Andrzeja Łukszę na podstawie konkretnych przykładów i produktów, które tworzy i wdraża firma Avilda. ERP to rodzaj oprogramowania informatycznego, które ułatwia planowanie i realizację działalności przedsiębiorstwa w oparciu o pracę na wspólnej dla wszystkich obszarów firmy bazie danych, co pozwala zoptymalizować zarządzanie procesami biznesowymi i zasobami firmy, a także zapewnić płynny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami.

System WMS jest natomiast odrębnym oprogramowaniem, które może pełnić rolę modułu w strukturze ERP, umożliwia także realizację znacznie bardziej zaawansowanych operacji logistycznych.


Format spotkania nastawiony była maksymalnie na wykorzystanie doświadczenia praktycznego, tak, by przestrzec przed możliwymi błędami oraz pokazać dobre praktyki optymizacji i cyfryzacji przedsiębiorstw. Całe spotkanie było oparte na realnie i z sukcesem zrealizowanych projektach z wykorzystaniem najnowszych technologii między innymi - migrację danych do chmury obliczeniowej, wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji oraz prawidłowej analizy procesów biznesów.
W fazie końcowej wywiązała się ciekawa dyskusja i wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami. Uczestnicy spotkania podkreślali, że znacznie przybliżyło ono omawiane tematy, otrzymali również wiele wskazówek w tematyce technologii informatycznych.

TOP