Artykuły

Odbyła się kolejna edycja warsztatów dla nauczycieli i pedagogów

Nasze tegoroczne warsztaty z cyklu "Orły nie wchodzą po schodach" odbyły się w dniach 26-29 października 2020r., zaś ich tematem przewodnim były „Konteksty rozwoju i strategie pracy z uczniem zdolnym”. Zajęcia składały się z dwóch dwudniowych warsztatów.

 Grupa A: nauczyciele dowolnego etapu edukacji dwa dni warsztatowe

Warsztaty skierowane dla nauczycieli którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje w zakresie posługiwania się bezpłatnymi narzędziami informatycznymi, dostępnymi online, wzbogacającymi proces edukacji oraz dydaktyczne wykorzystanie pakietów biurowych (wybrane elementy). Wstępnym wymaganiem dla uczestników jest posiadanie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem – zajęcia będą odbywały się w pracowni informatycznej.

Prowadząca: dr Maria Trzcińska-Król

 Grupa B: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dwa dni warsztatowe

Warsztaty poświęcone są nauczycielskim sposobom stosowanym w rozpoznawaniu uczniów zdolnych, głównym strategiom pracy z takimi uczniami, w tym ocenianiu, motywowaniu, promowaniu osiągnięć, radzenia sobie w pracy z uczniami „podwójnie wyjątkowymi”. Wskazane zostaną także trudności, które towarzyszą rozwojowi uczniom zdolnym oraz kierunki współpracy z ich rodzicami.

Prowadząca: dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba

Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

TOP