Artykuły

„By nie zgasić w dziecku ciekawości świata.....

 Cieszymy się, że możemy zaprezentować Państwu jeszce pachnący farbą drukarską, wyjątkowy poradnik, który powstał z inicjatywy Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” i „Kuriera Wileńskiego”.

„By nie zgasić w dziecku ciekawości świata. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców” - 200-stronicowa publikacja pod redakcją Ilony Lewandowskiej i dr hab., prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Joanny Łukasiewicz‐Wieleby jest efektem współpracy wielu osób. W jego wydanie zaangażowały się dwie instytucje działające na co dzień na nieco innych płaszczyznach, czyli nasze Forum Korona i „Kurier Wileński”, a także wielu autorów mieszkających po obu stronach granicy polsko-litewskiej. Pedagodzy z Polski i Litwy stworzyli cykl artykułów, które stanowią bardzo ciekawe kompendium wiedzy dla rodziców i wychowawców.

Książka składa się z pięciu działów, w których rodzice i wychowawcy poznają konkretne porady dotyczące wychowania dzieci i młodzieży, obejmujące nie tylko kwestie dotyczące relacji rodzic-dziecko czy rozwiązywania szkolnych problemów, ale również wyzwań, jakie przynoszą ze sobą nowe technologie, oraz tych bardzo specyficznych, którym sprostać muszą Polacy na Litwie.

Krąg autorów z Polski koncentruje się wokół Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wśród autorów z Wileńszczyzny znaleźli się m.in.: Tomasz Bożerocki – historyk, doktor nauk społecznych z dziedziny komunikacji i informacji, nauczyciel i pasjonat rekonstrukcji historycznej, Diana Judkiewicz – socjolog, specjalista planowania kariery oraz zarządzania placówkami oświatowymi, wicedyrektorka i doradca zawodowy Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Józef Kwiatkowski – prezes Macierzy Szkolnej, Halina Stankiewicz‐Mordas – lituanistka z Liceum im. Adama Mickiewicza Wilnie, Danuta Szejnicka – polonistka w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, metodyk Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, Anna Pawiłowicz‐Janczys – pedagog specjalny, pracownik Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy oraz założycielka grupy „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” na Facebooku.

Cieszymy się, że jest to książka bardzo dopracowana, nie tylko atrakcyjna pod względem treści, ale również dobrze wydana. Dr Maria Trzcińska‐Król, pedagog, nauczyciel akademicki i grafik komputerowy, której teksty również możemy przeczytać w książce, stworzyła naprawdę bardzo atrakcyjną szatę graficzną, co myślę zostanie docenione przez czytelników.

Spotkanie promocyjne wydania, odbyło się 26.10.2020 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

http://www.wilnoteka.lt/tresc/prezentacja-ksiazki-nie-zgasic-w-dziecku-ciekawosci-swiata-poradnik-dla-rodzicow-nauczycieli-i

 https://www.jp2.lt/aktualnosci/5f982c18cc1a5

https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/prezentacja-ksiazki-by-nie-zgasic-w-dziecku-ciekawosci-swiata-poradnik-dla-rodzicow-nauczycieli-i-wychowawcow/

 

 

TOP