Artykuły

Porozumienie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców

W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało zawartre porozumienie o współpracy między Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” oraz Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie. Obie organizacje w ramach swych kompetencji będą starały się rozwijać współpracę w celu bardziej aktywnego wsparcia przedsiębiorców i firm w Polsce i na Litwie.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrzesza ponad 50 tys. przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 500 tys. osób. Związek posiada przedstawicielstwa w różnych regionach Polski, a także w Unii Europejskiej.

TOP