Artykuły

Warsztaty dla nauczycieli "W stronę skutecznego nauczania"

 25-28 czerwca 2019 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt. „W stronę skutecznego nauczania” z cyklu „Orły nie wchodzą po schodach”. Organizatorem wydarzenia jest Forum Przedsiębiorczości Polskiej ,,Korona” oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Szkolenia te przyjęły za swoje motto słynne sformułowanie Celestyna Freineta „Orły nie wchodzą po schodach” i stanowią okazję do spotkania nauczycieli-pasjonatów, dla których praca z uczniem zdolnym jest stałym elementem działań pedagogicznych.

Nasze tegoroczne szkolenia składały się z trzech dwudniowych warsztatów. Zostało zorganzowanych 6 grup, ogółem zarejestrowało się 130 nauczycieli z całej Wileńszczyzny. 

Tegoroczna, czwarta edycja szkoleń, koncentruje się na trzech tematach.

Pierwszy z nich obejmuje zagadnienia dotyczące procesu uczenia się oraz aktywizowania i motywowania uczniów. Uczestnicy mogą dowiedzieć się jakie są style i strategie uczenia się, jak je rozpoznawać i wykorzystywać w pracy z uczniami a także poznają szereg metod aktywizujących, możliwych do wykorzystania na ich własnych przedmiotach.

Warsztaty drugie są poświęcone grafice komputerowej. Nauczyciele nabywają szereg umiejętności związanych z wykorzystaniem w procesie dydaktycznym otwartych narzędzi graficznych, w tym uczą się jak obrabiać cyfrowo zdjęcia, tworzyć krzyżówki, filmy czy chmury wyrazów. Poznane narzędzia mogą pomagać im zarówno w projektowaniu atrakcyjnych lekcji, jak też mogą być wykorzystywane w pracy organizacyjnej na rzecz szkoły. Zajęcia są prowadzone przez dr Marię Trzcińską-Król z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – doświadczonego pedagoga i grafika komputerowego.

Trzeci temat warsztatów poświęcony jest metodyce pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie w edukacji wczesnoszkolnej. Tu pedagodzy mogą odświeżyć wiedzę na temat procesów rozwojowych związanych ze skutecznym nauczaniem matematyki a także poznać sposoby rozpoznawania wysokiego poziomu zdolności matematycznych swoich uczniów i metody wspierania rozwoju tego potencjału. Ten moduł prowadzi mgr Ewa Tworek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i terapeutka ze Szkoły Podstawowej nr 28 Sióstr Felicjanek w Warszawie.

Wszystkie edycje naszych szkoleń cieszą się ogromną popularnością, gdyż bazują na nowoczesnych metodach pracy, odnoszą się do ważnych dydaktycznie i społecznie problemów a także dają bardzo dużo praktycznych umiejętności.

Szkolenia dla nauczycieli korona fppnw 6718

Szkolenia dla nauczycieli korona fppnw 6722

 

TOP