Artykuły

Seminarium "Polsko-Litewska Współpraca Biznesu" (09.05.2019)

Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona (FPPK) oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Polski (ZPP) zorganizowali 9 maja 2019 roku w Wilnie seminarium "Polsko-Litewska Współpraca Biznesu" gdzie były omawiane konkurencyjność firm Europy wschodniej w Unii Europejskiej i płaszczyzna współpracy Polsko-Litewskiej.

Strony spotkania podkreśliły, że obecnych warunkach politycznych i ekonomicznych, szczególnie w Europie, jest bardzo ważne, aby nawiązywać i rozwijać szeroką współpracę pomiędzy krajami Unii.

Prezes FPPK Andrzej Łuksza przedstawił perspektywy Litwy i firm litewskich na współpracę z Polską. Głównym punktem była prezentacja zawierająca informację praktyczną, jako pomoc dla firm polskich wchodzących na rynek Litwy.

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, przedstawił działalność organizacji, która obok realizacji interesów zawodowych przedsiębiorców, dąży do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej.

ZPP reprezentuje organizacje pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego, w komisjach sejmowych, Senacie RP i Parlamencie Europejskim. Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu pomiędzy pracodawcami, pracownikami i rządem.

ZPP zrzesza związki branżowe i organizacje lokalne - przedstawia interesy powyżej 50 tysięcy firm i jest jednym z trzech największych pracodawców w Polsce.

ZPP także inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyrównania szans konkurencyjnych w Unii Europejskiej pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.

Podczas seminarium przez Katarzynę Włodarczyk-Niemyjską z ZPP był przedstawiony raport pod tytułem „Bariery i utrudnienia dla firm w UE na przykładzie Polski”. Były podane przykłady barier i utrudnień dla firm z Polski, a także podana lista rekomendacji i działań dla Rządu RP i posłów Europarlamentu.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że aktualia, podwójne standardy jak i łamanie zasad konkurencyjności firm polskich w UE jest bardzo znana dla firm działających na Litwie.

Seminarium to doskonały sposób na zawiązanie relacji biznesowych oraz połączenie potencjalnych partnerów. Strony omówiły i zaplanowały podpisanie porozumienia o współpracy.

 

IMG 2531

TOP