Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (06.05.2019)

Podczas kolejnego posiedzenia „Korony” zostały omówione kwestie dotyczące organizacji seminarium biznesowego „Polsko – Litewska Współpraca Biznesu”. Seminarium odbędzie się w dniu 9 maja w wileńskim hotelu „Ibis”. Przedsięwzięcie jest organizowane wspólnie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców Polski. Organizacja ta w Polsce zrzesza ponad 50 tys. przedsiębiorstw. Podczas seminarium zostaną omówione aktualne dla przedsiębiorców z obu krajów kwestie, m. in. bariery i utrudnienia dla firm w UE, perspektywy współpracy z Polską, kwestie podatkowe. Poza tym celem seminarium jest zacieśnienie współpracy między przedsiębiorcami z obu organizacji oraz nawiązanie wzajemnych kontaktów.

Poza tym podczas posiedzenia dyskutowano o nowych formach pracy podczas posiedzeń oraz omówiono inne bieżące kwestie organizacyjne.

TOP