Artykuły

Spotkanie z Towarzystwami Biznesowymi

W dniu 25 marca br. w wileńskim hotelu „Novotel Vilnius Centre“ odbyło się spotkanie przedsiębiorców z Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona“ z przedsiębiorcami z Polski, reprezentującymi Towarzystwa Biznesowe.

Towarzystwa Biznesowe – jest to podmiot zarejestrowany w formie spółki akcyjnej, obecnie posiadający 19 grup w różnych miastach Polski oraz 4 grupy poza jej granicami – w Wilnie, Londynie, Zurychu oraz Rzymie. Spotkania Towarzystw Biznesowych odbywają się w formie tak zwanego networkingu – czyli poprzez wzajemną wymianę kontaktami, posiadanymi przez uczestników.  Dzięki temu uczestnicy mają możliwość nawiązać nowe relacje biznesowe oraz zawrzeć nowe kontrakty. Spotkania odbywają sie regularnie, w ostatni poniedziałek miesiąca.

Na początku spotkania Michał Osiej, dyrektor regionalny odpowiedzialny za rozwój grupy w Wilnie, opowiedział o Towarzystwach Biznesowych, celach i zasadach działalności. Następnie prezes „Korony“ Andrzej Łuksza zapoznał zebranych z „Koroną“, przedstawił realizowane przez nią projekty oraz różne działania. Po prezentacjach uczestnicy spotkania mieli okazję do zaprezentowania swych firm oraz ich potrzeb. W końcowej części przedsięwziecia odbyły się rozmowy kuluarowe, w trakcie których uczestnicy mogli nawiązać kontakty z przedstawicielami interesujących ich firm.

Łącznie w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 20 firm z Polski z takich branż, jak IT, rolnicza, mikroorganizmy, doradztwo biznesowe, szkolenia, elementy wyposażenia wnętrz, wentylacyjna, turystyczna, odzieżowa. „Koronę“ reprezentowali przedstawiciele 10 firm.

Bardziej szczegółowe informacje o Towarzystwach Biznesowych są dostępne na stronie internetowej: http://www.towarzystwabiznesowe.pl/

IMG 2415

IMG 2418

IMG 2420

TOP