Artykuły

Walne zgromadzenie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (04.03.2019)

W dniu 4 marca br. odbyło się walne zgromadzenie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

Pierwszym punktem zgromadzenia było przedstawienie sprawozdania z działalności FPP„Korona” za 2018 r. Prezes Bernard Niewiadomski wygłosił dla zebranych sprawozdanie, w którym przedstawił zrealizowane projekty, podjęte działania w 2018 r. Zaznaczyć należy, że grono zrzeszonych w „Koronie” firm stale się powiększa, a w 2018 r. dołączyły do niej trzy kolejne spółki.

W dalszej części posiedzenia Alicja Monkiewicz przedstawiła sprawozdanie z audytu finansowego działalności FPP„Korona”.

Po wygłoszonych sprawozdaniach odbyło się głosowanie, na mocy którego ww. sprawozdania zostały zatwierdzone.

Ostatnim punktem posiedzenia były wybory nowych władz „Korony”. Ponieważ dotychczasowy prezes Bernard Niewiadomski pełnił swoją funkcję przez dwie dwuletnie kadencje, na stanowisku prezesa zaszła zmiana. Zgodnie z wynikami głosowania nowym prezesem został Andrzej Łuksza.

W związku z rozwojem działalności „Korony” oraz wzrostem liczby realizowanych projektów, a co z tym idzie również wzrostem objętości niezbędnych prac do wykonania, do zarządu wybrano 5 osób. W skład nowego zarządu, weszły następujące osoby:

- Andrzej Łuksza, UAB „Vilniaus AVILDA”,

- Bernard Niewiadomski, UAB „Inviktus”,

- Elżbieta Tołokonikowa, UAB „Metal4Design”,

- Michał Kleczkowski, przedstawicielstwo „Wielton S.A.” na Litwie,

- Artur Stefanowicz, UAB „Etanetas”.

TOP