Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (07.01.2019)

Głównym tematem styczniowego posiedzenia były najnowsze zmiany podatkowe. Zmiany te są związane z wprowadzonymi od 1 stycznia br. reformami dot. połączenia płaconych przez pracodawcę i pracownika składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z tym zmianami wynagrodzenia brutto, zmianami stawek podatku dochodowego, składek do „SoDry” i in. W związku z tym przedstawiciele należącej do „Korony” spółki „AKMC” przedstawili zebranym prezentację, w której wszystkie te zmiany zostały szczegółowo omówione. Po prezentacji uczestnicy posiedzenia mieli okazję do zadawania pytań, odbyła się dyskusja.

W drugiej części spotkania zostały omówione najważniejsze kwestie organizacyjne, w tym projekt budżetu „Korony” na rok 2019.

TOP