Artykuły

Szkolenia dla nauczycieli szkół polskich

W dniach 25-28 czerwca odbyły się w Wilnie szkolenia dla nauczycieli szkół polskich przygotowujące uczestników do różnych wymiarów pracy z uczniami zdolnymi. Jest to już trzecie spotkanie tego typu. Szkolenia te organizowane przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” przy wsparciu finansowym z Senatu RP oraz za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

W tym roku hasłem przewodnim jest „Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy”. W ramach warsztatów nauczyciele pracują w grupach tematycznych, które poświęcone są: metodyce pracy z uczniami zdolnymi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, pracy z uczniami „podwójnie wyjątkowymi” - zdolnymi, ale posiadającymi deficyty oraz treningom twórczości jako formie oddziaływania na rozwój zdolności twórczych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczone nauczycielki: dr Joannę Łukasiewicz-Wieleba z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, mgr Ewę Tworek ze Szkoły Podstawowej nr 28 Sióstr Felicjanek oraz mgr Beatę Bielską-Karwot ze Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie.

Warto podkreślić, że aby uczestniczyć w zajęciach, większość nauczycieli poświęca swój czas urlopowy, doceniając wartość spotkania jako miejsca wymiany doświadczeń, podzielenia się przemyśleniami i nabycia nowych kompetencji merytorycznych i metodycznych. Ta wysoko zmotywowana kadra pedagogiczna aktywnie włącza się w pracę warsztatową, wskazując, w jaki sposób proponowane narzędzia i rozwiązania chcą adaptować na potrzeby swoich uczniów. Aktywność oraz wysoki poziom zaangażowania naszych nauczycieli to wspaniała wizytówka naszych szkół.

20180625 083227

20180625 090558

20180625 091013

20180625 091019

20180627 091602

TOP