Artykuły

KONKURS WIEDZY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ PT. "CHCĘ BYC PRZEDSIĘBIORCĄ"

KONKURS WIEDZY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ PT. "CHCĘ BYC PRZEDSIĘBIORCĄ"

CEL: promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów klas maturalnych

GRUPA DOCELOWA: uczniowie klas 10-11 - ok. 30 osób

TERMIN: 19 maja 2017 roku

ORGANIZATORZY: Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona" oraz Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie (partner)

MIEJSCE: ul. Kalvariju 135, s. 406

FINANSOWANIE: środki własne

 

OPIS PRZEDWSIĘWZIĘCIA

Pomysłodawcą ww. projektu jest Forum Przedsiębiorczości polskiej "Korona", jednym z celów działalności którego jest praca z młodzieżą w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz nauczania przedsiębiorczości. Konkurs wiedzy ekonomiczno-społecznej "Chcę być przedsiębiorcą" jest jednym z wielu przedsięwzięć realizowanych przez "Koronę" w ramach współpracy z polskimi szkołami. Głównym celem imprezy jest krzewienie ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży klas maturalnych.

Konkurs wiedzy jest zaplanowany jako jednorazowa impreza, w której weźmie udział ok. 30 uczniów polskich szkół miasta Wilna. Wiedza uczestników konkursu będzie oceniana na postawie udzielonych odpowiedzi na pytania konkursowe przez Komisję składającą się z przedsiębiorców oraz wykładowców Filii. Pytania konkursowe zostaną pogrupowane w 3 bloki tematyczne: WIEDZA O UNII EUROPEJSKIEJ - EKONOMIA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (po 10 pytań w każdym). Dla najlepszych uczestników (trzy pierwsze miejsca) przewidziane są atrakcyjne nagrody, fundatorem których będzie "Korona" (udział finansowy).

Do realizacji ww. projektu na zasadzie partnerstwa został zaproszony Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (Koła Naukowe Studentów Ekonomii i Europeistyki oraz wykładowcy). Współudział partnera sprowadza się do uczestnictwa w pracach przygotowawczych oraz przeprowadzenia konkursu w pomieszczeniach Wydziału. 

DSC 0398

DSC 0407

DSC 0359

DSC 0357

TOP