Szef Służby Badań Przestępstw Finansowych na spotkaniu FPP „Korona”

Szef Służby Badań Przestępstw Finansowych na spotkaniu FPP „Korona”

Gen. Antoni Mikulski był gościem potkania Forum Przedsiębiorców Polskich „Korona”. 
Wdrażania systemów ERP i WMS – styczniowe spotkanie „Korony”

Wdrażania systemów ERP i WMS – styczniowe spotkanie „Korony”

Styczniowe spotkanie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” zostało poświęcone cyfryzacji przedsiębiorstw.
IX Gala Polskiego Biznesu: Nagroda Honorowa dla Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

IX Gala Polskiego Biznesu: Nagroda Honorowa dla Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

W uznaniu zasług dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, w 10 – rocznicę powstania organizacji.
Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

W poniedziałek, 6 grudnia odbyło się spotkanie robocze Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.
Odbyła się kolejna edycja warsztatów dla nauczycieli i pedagogów

Odbyła się kolejna edycja warsztatów dla nauczycieli i pedagogów

„Konteksty rozwoju i strategie pracy z uczniem zdolnym”

Oświadczenie Zarządu Forum

w sprawie zatrzymań kierownictwa i członków ZP na Białorusi
„By nie zgasić w dziecku  ciekawości świata.....

„By nie zgasić w dziecku ciekawości świata.....

Poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Spotkanie integracyjne z przedsiębiorcami z Polski

Spotkanie integracyjne z przedsiębiorcami z Polski

Gościcliśmy Towarzystwa Biznesowe z Polski na spotkaniu Integracyjnym biznesu.
Konkurs wiedzy ekonomiczno-przedsiębiorczej #sprzedajszkołę 2019

Konkurs wiedzy ekonomiczno-przedsiębiorczej #sprzedajszkołę 2019

Młodzież buduje swoją przyszłość i rekordową aktywnością pokazała, że chce rozwijać kreatywność i pogłębiać wiedzę biznesową.
Porozumienie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców

Porozumienie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców

„Korona” zawarła porozumienie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie.
Warsztaty dla nauczycieli "W stronę skutecznego nauczania"

Warsztaty dla nauczycieli "W stronę skutecznego nauczania"

Odbyły się już czwarta edycja szkoleń z cyklu „Orły nie wchodzą po schodach”
Seminarium "Polsko-Litewska Współpraca Biznesu" (09.05.2019)

Seminarium "Polsko-Litewska Współpraca Biznesu" (09.05.2019)

„Korona” oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Polski zorganizowali w Wilnie wspólne seminarium biznesowe.
Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (06.05.2019)

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (06.05.2019)

Podczas posiedzenia omówiono kwestię organizacji seminarium biznesowego „Polsko – Litewska Współpraca Biznesu”.
Spotkanie z Towarzystwami Biznesowymi

Spotkanie z Towarzystwami Biznesowymi

W dniu 25 marca br. odbyło się spotkanie przedsiębiorców z „Korony“ z przedsiębiorcami z Towarzystw Biznesowych z Polski.

Walne zgromadzenie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (04.03.2019)

W dniu 4 marca br. odbyło się walne zgromadzenie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.
Noworoczne spotkanie „Korony”

Noworoczne spotkanie „Korony”

Tradycyjnie w styczniu „Korona” wspólnie z Ambasadą RP zorganizowała noworoczne spotkanie polskiego biznesu na Litwie.

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (07.01.2019)

Głównym tematem styczniowego posiedzenia "Korony" były najnowsze zmiany podatkowe.

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (05.11.2018)

Listopadowe posiedzenie Forum poświęcono przygotowaniom do konkursu dla uczniów oraz sprawom organizacyjnym.
Konkurs wiedzy ekonomiczno - historycznej

Konkurs wiedzy ekonomiczno - historycznej

Korona zaprasza uczniów 9 - 12 klas szkół polskich na Litwie do udziału w konkursie!

Projekt pt. "Polska szkoła miejscem rozwoju uzdolnień"

Logo senat z podpisem 1  Fundacja 

 

Projekt pt. "Polska szkoła miejscem rozwoju uzdolnień"

Obszar: Edukacja Polska na Wschodzie

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

CEL: Zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej polskich szkół na Litwie w zakresie pracy z uczniami zdolnymi i uzdolnionymi

GRUPA DOCELOWA: nauczyciele polskich szkół na Litwie

TERMIN: 3-4 lipca 2017

ORGANIZATOR: Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona"

WYKŁADOWCY: nauczyciele Warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

MIEJSCE: Dom Kultury Polskiej

FINANSOWANIE: 12000 PLN

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt jest kontynuacją rozpoczętych w roku 2015 szkoleń z zakresu pedagogiki zdolności skierowanych do nauczycieli polskich szkół na Litwie. Wtedy zostało dokonane wprowadzenie, dotyczące nauczycielskich metod rozpoznawania zdolności i uzdolnień uczniów.

W tej edycji przewidywane jest dwudniowe szkolenie obejmujące dwa wątki tematyczne:

ü  Systemowe wspieranie uczniów zdolnych i uzdolnionych – przykłady dobrych praktyk (w tym omówienie rozwiązań naukowców, takich jak J.Renzulli, jak też wdrażanych w Polsce projektów, m.in. WARS i SAWA czy Taki jak Mozart); zwieńczeniem tego szkolenia będzie próba wypracowania możliwego do przyjęcia przez daną szkołę rozwiązania, obejmujące różnorodne oddziaływania na uczniów zdolnych i uzdolnionych (np. identyfikację, zwiększenie motywacji uczniów, dbałość o osiąganie sukcesów, dokumentowanie osiągnięć, współpraca  z rodzicami i in.).

ü  Metodyka pracy z uczniem zdolnym oraz uzdolnionym – szkolenie obejmujące podstawowe wytyczne związane z motywowaniem uczniów zdolnych i uzdolnionych, zwiększeniem ich umiejętności metapoznawczych, doborem metod, treści i form pracy na lekcji oraz zajęciach dodatkowych. Efektem tego szkolenia będzie stworzenie ram projektu międzyprzedmiotowego oraz opracowanie planu pracy z uczniami zdolnymi lub uzdolnionymi kierunkowo.

Oczekuje się, że w wyniku tego szkolenia w polskich szkołach na Litwie rozpoczęte będą działania zmierzające do aktywizowania nauczycieli w zakresie edukacji uczniów zdolnych i uzdolnionych, co przyczyni się do zwiększenia jakości edukacji oraz zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności polskich szkół.

LICZBOWE OKREŚLENIE SKALI DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

ü  Dwa dni szkoleń dla nauczycieli szkół polskich na Litwie.

ü  12 godzin wykładów i warsztatów (2 dni po 6 godzin).

ü  W szkoleniach wzięła udział 71 osoba.

ü  Po zrealizowaniu 12 godzin szkoleń uczestnicy otrzymali zaświadczenie udziału.

ü  Szkolenia realizowało 3 wykładowców Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

ü  W pracach organizacyjnych (rejestracja uczestników, przygotowanie identyfikatorów i zaświadczeń) pomagało 5 studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie w ramach wolontariatu.

W mediach ukazały się informacje na temat projektu:

artykuł w gazecie Kurier Wileński

http://kurierwilenski.lt/2017/07/04/orly-nie-wchodza-po-schodach/ 

notka informacyjna w Radiu Znad Wilii

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/szkolenia-dla-nauczycieli-wzmacniac-jakosc-polskich-szkol/ 

informacje w portalu multimedialnym WILNOTEKA.LT

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/orly-nie-wchodza-po-schodach 

informacje w portalu multimedialnym L24.lt

http://l24.lt/pl/oswiata/item/197699-w-wilnie-ruszyly-szkolenia-dla-nauczycieli-szkol-polskich

1

2

6

10

12

TOP