Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (07.11.2016)

Na listopadowym spotkaniu członkom Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” została przedstawiona pani dr Alina Grynia – Dyrektor Administracji „Korony”.

Na początku posiedzenia p. Alina Grynia krótko się przedstawiła uczestnikom posiedzenia. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie pracuje jako wykładowca na Wydziale EkonomicznoInformatycznym w Wilnie. Posiada umiejętności organizacyjne, które nabyła podczas pełnienia funkcji Prodziekana na Wydziale ww. uczelni. Członkowie Zarządu "Korony" uznali, iż umiejętności te mogą być przydatne dla rozwoju Forum Przedsiębiorczości Polskiej oraz aktywizacji działalności ww. placówki. Zakres obowiązków p. Aliny Grynia będzie obejmował m. in. administrowanie projektów składanych w imieniu „Korony”, koordynowanie współpracy z innymi instytucjami na Litwie oraz za granicą, promocję „Korony”.

Następnie Pani Dyrektor zapoznała zebranych z projektami, które zostały złożone w imieniu „Korony” w wrześniu miesiącu. Są to 4 wnioski projektowe dotyczące aktywizacji działalności „Korony” w 2017 roku. Obejmują one działania w zakresie rozwoju kontaktów gospodarczych firm zrzeszonych w „Koronie”, kształtowanie nawyków przedsiębiorczości oraz aktywizacja młodzieży na Wileńszczyźnie, jak też szkolenia dla przedsiębiorców „Korony”.

W dalszej części posiedzenia został poruszony temat organizacji konferencji gospodarczej dotyczący warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w obliczy deficytu na rynku pracy. Z kolei Bernard Niewiadomski oraz Albert Stankiewicz przedstawili uczestnikom posiedzenia krótkie sprawozdanie ze spotkania z uczniami w Gimnazjum im. Jana Pawła II. Tego rodzaju spotkania są organizowane cyklicznie, a ich celem jest popularyzacja przedsiębiorczości wśród młodzieży starszych klas.

 Na zakończenie posiedzenia tradycyjnie omówiono bieżące sprawy organizacyjne.

TOP