Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (03.10.2016)

Gość spotkania – Pani Maria Kleczkowska – wygłosiła wykład oraz zaprezentowała prezentację pt. „Savoir – vivre przedsiębiorcy”, która dotyczyła stosowania zasad dobrego zachowania przedsiębiorców na płaszczyźnie zawodowej. W trakcie wykładu zostały poruszone i zaprezentowane następujące aspekty:

·         Powitanie, zasady stosowane przy powitaniu się

·         Przedstawianie się, jak należy przedstawiać gości, używanie zwrotów grzecznościowych, tytułów zawodowych i naukowych;

·         Punktualność, jak należy zachowywać się w przypadku ewentualnego spóźnienia,

·         Wizytówki, kiedy należy je wręczać itp.,

·         Zaproszenia, co oznaczają skróty wskazane w zaproszeniach,

·         Rodzaje stroju na różnego typu przyjęcia, jakie są najczęściej popełniane błędy w zakresie stroju;

·         Zasady korzystania z telefonów komórkowych podczas spotkań itp.

Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję do dyskusji oraz zadawania swych pytań.

 

W drugiej części spotkania poruszono kwestię programów wsparcia z funduszy UE, aplikować o które można będzie już w październiku – listopadzie br. Wymieniono następujące programy:

a)      Środki dla zrzeszeń oraz grup przedsiębiorstw na szkolenie pracowników. Jednak aplikować powinno przynajmniej 51 firm, są inne warunki dot. poziomu zatrudnienia firm itp. 

b)      Środki na uruchomienie działalności gospodarczej w miejscowościach wiejskich. Miejscowości do 6 tys. mieszkańców. Uruchamiane przedsiębiorstwo powinno zatrudniać przynajmniej jednego pracownika z tej miejscowości, są inne warunki.

c)      Wsparcie na stworzenie designu produkowanych towarów/świadczonych usług. Wsparcie wynosi do 10 tys. EUR. Jednak firma może składać do 3 projektów.

TOP