Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (05.09.2016)

Na początku września odbyło się pierwsze po letniej przerwie merytoryczne posiedzenie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

Jednym z dwóch głównych tematów posiedzenia była współpraca ze szkołami w ramach projektów organizacji Lietuvos Junior Achievements. Latem organizacja ta zorganizowała obóz szkoleniowy dla młodzieży szkolnej. „Korona” wsparła ten obóz poprzez pokrycie kosztów pobytu 8 uczniów z polskich szkół. Kwota wsparcia wyniosła 1000 EUR (125 EUR/osoba). Obecne na posiedzeniu nauczycielki z wileńskich szkół przedstawiły uczestnikom swe doświadczenia w pracy z programem mini przedsiębiorstw Lietuvos Junior Achievements (LJA). W Gimnazjum Jana Pawła II spółki uczniowskie działają od 5 lat. Dzieci wraz ze swymi spółkami uczestniczą w różnych jarmarkach takich spółek. Panie przedstawiły jakie są zapotrzebowania, jak wygląda sytuacja w tym zakresie. Rozwinęła się dyskusja nt. możliwych punktów styczności oraz czym może być pomocna „Korona”. W trakcie rozmowy ustalono m. in. takie możliwe punkty styczności: przeprowadzanie lekcji zachęcających dla uczniów;  w razie potrzeby członkowie „Korony” mogą być konsultantami biznesowymi dla przedsiębiorstw uczniowskich; zapraszanie uczniów do swych firm w ramach przedsięwzięcia „Jaunojo kolegos savaitė“; organizacja spotkań z uczniami w ramach przedsięwzięcia „Nacionalinė karjeros savaitė“.

Innym ważnym tematem były plany działalności Forum na okres powakacyjny. W trakcie dyskusji wytypowano m .in. następujące działania:

  • Organizacja konferencji gospodarczej,
  • Praca z młodzieżą, lekcje otwarte,
  • Organizacja spotkań z samorządami,
  • Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Podatkowej,
  • Zorganizowanie kolejnego spotkania „otwartych drzwi”.
TOP