Artykuły

Spotkanie otwartych drzwi "Korony"

W dniu 17 maja w wileńskiej kawiarni „Sakwa”, która nota bene również jest członkiem Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, odbyło się tzw. Spotkanie otwartych drzwi „Korony”. Celem spotkania było zaproszenie do „Korony” nowych firm, zaprezentowanie „Korony”, nawiązanie nowych kontaktów. W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób reprezentujących zarówno aktualnych członków, jak i firmy zainteresowane działalnością „Korony”. Każdy z obecnych członków mógł zaprosić firmy, które potencjalnie były zainteresowane „Koroną”.
Na początku prezes „Korony” Bernard Niewiadomski powitał wszystkich uczestników spotkania i podziękował za poświęcony czas. Członek zarządu Andrzej Łuksza zaprezentował „Koronę” jako organizację, jej misję, cele oraz sposoby działalności.
W drugiej części spotkania zarówno obecni członkowie, jak i zaproszeni goście mieli okazję do zaprezentowania swych firm i swej działalności.
Na zakończenie spotkania uczestnicy w nieformalnej atmosferze i wzajemnych dyskusjach mogli wymienić się swymi poglądami, spostrzeżeniami oraz różnymi pomysłami. Spotkanie było bardzo korzystne i interesujące. Już w trakcie dyskusji kilku nowych członków wyraziło chęć przystąpienia do „Korony”. Ustalono, że takie spotkania można organizować okresowo, by otwierać się i wychodzić na spotkanie kolejnym zainteresowanym firmom.

TOP