Artykuły

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów dla nauczycieli i pedagogów

Nasze tegoroczne warsztaty z cyklu "Orły nie wchodzą po schodach" odbędą się w dniach 26-29 października 2020r., zaś ich tematem przewodnim będzie „Konteksty rozwoju i strategie pracy z uczniem zdolnym”. Zajęcia będą składały się z dwóch dwudniowych warsztatów, których opis znajduje się poniżej. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 9:00 do 15:00 (26-27 października jedna sesja oraz 28-29 października druga sesja).

W tej edycji szkoleń zapraszamy Państwa do udziału w jednym z dwóch dwudniowych warsztatów, zgodnie z Państwa zainteresowanymi i potrzebami zawodowymi:

 Grupa A: nauczyciele dowolnego etapu edukacji, do 16 uczestników, dwa dni warsztatowe

Warsztaty skierowane dla nauczycieli którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje w zakresie posługiwania się bezpłatnymi narzędziami informatycznymi, dostępnymi online, wzbogacającymi proces edukacji oraz dydaktyczne wykorzystanie pakietów biurowych (wybrane elementy). Wstępnym wymaganiem dla uczestników jest posiadanie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem – zajęcia będą odbywały się w pracowni informatycznej.

Prowadząca: dr Maria Trzcińska-Król

 Grupa B: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, do 16 uczestników, dwa dni warsztatowe

Warsztaty poświęcone są nauczycielskim sposobom stosowanym w rozpoznawaniu uczniów zdolnych, głównym strategiom pracy z takimi uczniami, w tym ocenianiu, motywowaniu, promowaniu osiągnięć, radzenia sobie w pracy z uczniami „podwójnie wyjątkowymi”. Wskazane zostaną także trudności, które towarzyszą rozwojowi uczniom zdolnym oraz kierunki współpracy z ich rodzicami.

Prowadząca: dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba

Wykładowcami będą specjaliści – praktycy, zajmujący się daną tematyką, posiadający doświadczenie w danej dziedzinie oraz w pracy z nauczycielami lub studentami kierunków pedagogicznych:

  • Maria Trzcińska-Król, dr - nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; jest grafikiem komputerowym, współpracuje z Wydawnictwem APS;
  • Joanna Łukasiewicz-Wieleba, dr hab. - nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; pasjonatka pedagogiki zdolności, ekspert zewnętrzny warszawskiego programu WARS i SAWA;

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, przewidujemy dla uczestników materiały w wersji elektronicznej oraz zapewniamy katering (kawa, herbata, kanapki, ciasteczka) w czasie przerw.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o rejestrację na www.korona.lt/szkolenia  (liczba miejsc na każdym warsztacie jest ograniczona).

Prosimy o przemyślane zgłoszenia, gdyż corocznie chętnych do udziału jest wielu. Prosimy o wysłanie zgłoszeń przez osoby zdecydowane na pełny udział w dwudniowym szkoleniu.[a4] 

Uczestnicy otrzymają na koniec zaświadczenie potwierdzające ich udział w zajęciach.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

TOP