Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (05.02.2018)

Na początku spotkania Andrzej Łuksza przedstawił krótkie sprawozdanie oraz podzielił się swymi wrażeniami z pobytu w Parku Naukowo – Technicznym „Polska – Wschód” w Suwałkach. W ramach wizyty odbyły się trzy spotkania: z Prezesem i przedstawicielami Parku, specjalistami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz z ekspertem ds. wykorzystania funduszy unijnych. W trakcie tych spotkań uczestnicy wizyty zapoznali się ze środowiskiem inwestycyjnym, zmianami w regulacjach prawnych, infrastrukturą oraz zakresem usług oferowanych zarówno przez Park, jak i Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Następnie odbyła się dyskusja poświęcona głównemu tematowi spotkania - pozyskanie siły roboczej z krajów trzecich. Swymi doświadczeniami w zakresie zatrudniania pracowników z krajów trzecich podzielili się Alicja Monkiewicz, Bernard Niewiadomski oraz Elżbieta Tołokonikowa, która przedstawiła także krótką prezentację. Każdy z prelegentów miał własne doświadczenia. Z dyskusji wyłoniła się konkluzja, że pracownicy z krajów trzecich nie są lekiem na wszystkie problemy związane z brakiem odpowiednich pracowników, jednak jest to jedna z możliwości pozyskania brakujących specjalistów. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że pozyskuje się zmotywowanych pracowników, którzy mogą w miarę szybko wdrożyć się w działalność przedsiębiorstwa. Wadą takiego rozwiązania są procedury administracyjne, które wymagają inwestycji zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika oraz mogą potrwać nawet do pół roku.

W końcowej części spotkania tradycyjnie omówiono bieżące sprawy organizacyjne.

TOP