Artykuły

Wizyta przedstawicieli „Korony” w Parku Naukowo – Technicznym „Polska – Wschód”

W dniu 22 stycznia br. delegacja Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” na zaproszenie prezesa ponownie odwiedziła Park Naukowo – Techniczny Polska – Wschód w Suwałkach. Była to już druga tego typu wizyta. Program wizyty obejmował m. in. spotkanie z przedstawicielami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, specjalistami z zakresu projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem funduszy unijnych w Polsce, przedsiębiorcami działającymi w Parku. Podczas tych wszystkich spotkań przedsiębiorcy z Litwy zapoznali się ze środowiskiem inwestycyjnym, zmianami w regulacjach polskiego ustawodawstwa.

Przedstawiciele „Korony” jednoznacznie uznali, iż takie wyjazdy są dla nich bardzo korzystne. Poza możliwością nawiązania nowych, tak niezbędnych w biznesie kontaktów także są pomocne w podejmowaniu decyzji zarówno o inwestycjach za granicą, jak i współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Park Naukowo – Techniczny „Polska – Wschód” w Suwałkach powstał na przełomie 2011 i 2012 roku. Poszukuje i wdraża nowe rozwiązania technologiczne na styku nauki i biznesu. Jest to miejsce współpracy podmiotów gospodarczych, społecznych, naukowych, badawczych oraz samorządowych w zakresie budowania przestrzeni informacyjnej, promowania nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wsparcia gospodarki. Dzięki przygranicznemu położeniu Suwałk jest on ważnym ośrodkiem kreowania współpracy polskich podmiotów gospodarczych z partnerami zagranicznymi. Na terenie parku działają Inkubator Technologiczny, 4 laboratoria naukowo – badawcze, hala procesów logistyczno – technologicznych, centrum konferencyjno – wystawiennicze. Park prowadzi także działalność consultingową – eksperci udzielają profesjonalnych porad przedsiębiorcom, tworzą i analizują biznesplany, doradzają w kwestiach inwestycji czy pozyskiwania funduszy unijnych. W tak zwanej Akademii Parku prowadzone są szkolenia specjalistyczne, a nawet odbywa się specjalistyczny kurs pierwszej pomocy.

 Park Twechnologiczny Ekonomiczny Suwałkach Korona Inwestycje 1371

Park Twechnologiczny Ekonomiczny Suwałkach Korona Inwestycje 1371

Park Twechnologiczny Ekonomiczny Suwałkach Korona Inwestycje 1421

Park Twechnologiczny Ekonomiczny Suwałkach Korona Inwestycje 1491

TOP