Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (04.12.2017)

Gość spotkania, prezes Wileńskiego Sądu Arbitrażowego, członek Litewskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Vytautas Nekrošius przedstawił temat „Plusy i minusy postępowań arbitrażowych”. W pierwszej części swego wystąpienia zaprezentował różnice między postępowaniami w sądzie arbitrażowym a w sądach cywilnych. Różnice te zostały pokazane na wielu płaszczyznach, m. in. formalizmu postępowań, miejsca i języka rozpatrywania spraw, kosztów postępowania, wykonalności orzeczeń i in. Konkludując gość stwierdził, że w przypadku przedsiębiorców arbitraż jest bardziej korzystnym rozwiązaniem niż sąd cywilny. Postępowania arbitrażowe są niejawne, arbitrami mogą być nie tylko prawnicy, ale też eksperci w konkretnych branżach, w tym z zagranicy, strony same dobrowolnie mogą ustalić zasady postępowania, mogą wybrać miejsce oraz język postepowania, strony także same wybierają arbitrów. W drugiej części prof. Vytautas Nekrošius przedstawił działalność Wileńskiego Sądu Arbitrażowego. Po wystąpieniu gości zawiązała się dyskusja. Uczestnicy posiedzenia mieli okazję do zadawania interesujących ich pytań.

Przed zakończeniem tradycyjnie zostały omówione bieżące sprawy organizacyjne.

TOP