Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (06.11.2017)

Głównym tematem listopadowego spotkania Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” była technologia blockchain oraz krytowaluty. Jest to bardzo aktualny temat. Powstanie technologii blockchain jest uważane za największą innowację w zakresie IT od chwili powstania Internetu. Ma ona zrewolucjonizować przyszłość światowego systemu finansowego. O kryptowalutach wszyscy słyszą przy okazji wiadomości o kolejnych rekordowych poziomach ceny najbardziej popularnej kryptowality – bitcoina. Wobec tego z tym tematem bliżej zapoznać się postanowili również członkowie „Korony”.

Temat przedstawili członkowie Forum – Artur Stefanowicz oraz Ryszard Kukevičius, którzy już działają w sektorze kryptowalut. Przedstawili uczestnikom spotkania istotę technologii blockchain, do czego może być ona wykorzystywana. Także zapoznali zebranych z najbardziej popularnymi obecnie kryptowalutami.

W dalszej części spotkania Bernard Niewiadomski i Andrzej Łuksza przedstawili krótkie sprawozdania z wyjazdu delegacji „Korony” do Suwałk oraz ze spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury RP. W Suwałkach sześcioosobowa delegacja „Korony”, na zaproszenie zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, uczestniczyła w konferencji „Formy wsparcia przedsiębiorców w latach 2017 – 2020”, która odbyła się w Parku Naukowo – Technicznym Polska – Wschód. Udział w konferencji pozwolił zapoznać się z najnowszymi informacjami oraz tendencjami dot. wspierania przedsiębiorczości, a jednocześnie pozwolił nawiązać bardzo korzystne kontakty z zarządem Suwalskie SSE oraz kierownictwem Parku Naukowo – Technicznego, które w przyszłości powinny zaowocować zacieśnieniem współpracy „Korony” z ww. instytucjami.

TOP