Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (04.09.2017)

Na wrześnowym spotkaniu członkowie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” mieli okazję spotkać się i zapoznać z Radcą Jerzym Karasiukiem, kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie. Na początku Andrzej Łuksza przedstawił krótką prezentację o „Koronie”, jej celach, formach działalności, realizowanych projektach i działaniach. Następnie słowo zabrał J. Karasiuk. Najpierw opowiedział o swych doświadczeniach zawodowych, następne krótko przedstawił działalność WPHI, najbliższe cele oraz realizowane projekty. Zadeklarował gotowość pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, akcentował potrzebę organizowania spotkań typu B2B. Bernard Niewiadomski poprosił, aby w swych rozmowach z przedsiębiorstwami z Polski wspominał również o „Koronie”, która dla firm z Polski może stać się naturalnym pomostem na rynek litewski, na co otrzymał zapewnienie gościa, że będzie informował polskie firmy o „Koronie” i jej działalności.

Podczas spotkania Andrzej Łuksza przedstawił zebranym krótkie sprawozdanie z wyjazdu i spotkań na Zaolziu, w Czeskim Cieszynie. Gościł tam na zaproszenie prezesa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaja Falkowskiego. Uczestniczył tam w spotkaniach z Polskim Związkiem Kulturalno – Oświatowym (PZKO) oraz z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej.

W części poświęconej sprawom organizacyjnym przypomniano zebranym o szkoleniachdla firm, które zorganizowała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Szkolenia odbyły się w Domie Kultury Polskiej w Wilnie. „Korona” otrzymała 10 miejsc, wszystkie zostały wykorzystane.

TOP