Artykuły

Nowe przepisy Kodeksu pracy - spotkanie informacyjne

W dniu 3 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne członków FPP "Korona" oraz partnerów Forum z dyrektorem spółki Ernst&Young, świadczącej profesjonalne usługi doradcze i audytorskie na rynku litewskim, Juliją Lisovskają. Spotkanie dotyczyło zmian w przepisach Kodeksu Pracy, które obowiązują na Litwie od 1 lipca 2017 roku.

Pani Dyrektor przedstawiła nowe regulacje dotyczące m. in. rodzajów zawieranych umów, regulaminu wynagrodzenia, powołania rady pracowniczej oraz konkretnych działań w związku ze zmianą Kodeksu Pracy.

Po przedstawieniu tematu odbyła się sesja pytań gdzie Pani dyrektor odpowiedziała na szereg pytań uczestników spotkania oraz dyskusja na temat nowych regulacji. Spotkanie trwało ok. 2 godzin, a zebrani wysoko ocenili pożyteczność tego rodzaju spotkań dla pracodawców.

Nowy KP 2

 

TOP