Artykuły

Organizacje polskich przedsiębiorców z Litwy i Ukrainy rozmawiają o współpracy

W dniu 17 maja 2017 r. w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających polskich przedsiębioców na Litwie i Ukrainie.

Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” reprezentowali członek zarządu Andrzej Łuksza oraz rewident Eugeniusz Wojsiat. Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie był reprezentowany przez prezesa Piotra Ciarkowskiego – dyrektora spółki Bikor, Damiana Ragana – wiceprezesa Kredobanku, Zbigniewa Szołygę – dyrektora PZU Strachuwania Żyttia oraz Ireneusza Dereka – dyrektora spółki Plastics Ukraina. W spotkaniu także uczestniczyli Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło oraz kierownik WPHI w Kijowie Bartosz Musiałowicz.

Celem spotkania było zidentyfikowanie możliwości współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami działającymi na Litwie i Ukrainie. W jego trakcie omówiono wiele różnych zagadnień. Uczestnicy rozmów wymienili się swymi doświadczeniami z działalności na litewskim i ukraińskim rynku z uwzględnieniem specyfiki każdego kraju. Także dyskutowano o możliwości współpracy między członkami organizacji z uwzględnieniem profilu prowadzonej działalności. W trakcie spotkania zaprezentowano również doświadczenia w kontaktach z administracją państwową na terenie Litwy i Ukrainy. Przedstawiciele obu organizacji przedstawili prowadzone przez nich projekty o charakterze społeczno – kulturalnym i in. oraz zastanawiano się nad możliwością wpsółpracy w tym zakresie.

Pomysłodawcą spotkania był Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski. Delegacja „Korony” przybyła do Kijowa na zaproszenie WPHI Ambasady RP w Kijowie oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. Było to pierwsze spotkanie tego typu. Wszyscy jego uczestnicy byli zgodni, że istnieje potrzeba kontynuacji konaktów między polskimi przedsiębiorcami z Litwy i Ukrainy, regularnej wymiany informacji oraz zainteresowanie organizacją kolejnych takich spotkań.

Przy okazji delegacja „Korony” uczestniczyła również w uroczystym koncercie polskiej i litewskiej musyki w Operze Narodowej Ukrainy, który został zorganizowany z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Kijow 2

Kijow 3

Kijow 4

TOP