Artykuły

Konkurs wiedzy ekonomiczno - społecznej "Chcę być przedsiębiorcą"

Czy chcesz być przedsiębiorcą? - takie pytanie skierowali polscy przedsiębiorcy zrzeszeni w "Koronie" do uczniów klas maturalnych. Jak się okazało nie tak wielu młodych ludzi marzy dzisiaj o własnym biznesie. Większość zainteresowanych tym tematem wskazywało na potrzebę dalszej edukacji i zdobywania zawodu i wiadomości, a założenie własnej firmy, to raczej możliwa perspektywa, ale też nie koniecznie...

W dniu 19 maja w pomieszczeniach Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie odbył się konkurs wiedzy ekonomiczno-społecznej pt. "Chcę być przedsiębiorcą". Pomysłodawcą ww. projektu jest Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona", jednym z celów działalności którego jest praca z młodzieżą w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz nauczania przedsiębiorczości. Konkurs ten był jednym z wielu przedsięwzięć realizowanych przez "Koronę" w ramach współpracy z polskimi szkołami. Głównym zamiarem konkursu było popularyzowanie idei przedsiębiorczości wśród młodzieży klas maturalnych oraz zachęcanie uczniów do kreatywnego i aktywnego spędzania czasu. Do realizacji ww. projektu na zasadzie partnerstwa został zaproszony Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie - Koła Naukowe Studentów Ekonomii i Europeistyki oraz wykładowcy.

Konkurs pt. "Chcę być przedsiębiorcą" został zaplanowany jako jednorazowa impreza, do udziału w której zarejestrowało się ponad 30 uczniów polskich szkół z Wilna i okolic. Wiedza uczestników konkursu została oceniona przez pięcioosobową Komisję na postawie udzielonych odpowiedzi. Pytania konkursowe pogrupowano w 3 bloki tematyczne: WIEDZA O UNII EUROPEJSKIEJ - EKONOMIA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (po 10 pytań w każdym). Każda poprawna odpowiedź dawała uczestnikowi jeden punkt, a sumaryczny wynik - miejsce na liście rankingowej. Dla najlepszych uczestników (trzy pierwsze miejsca) przewidziane były atrakcyjne nagrody rzeczowe (tablety), ufundowane przez "Koronę".

Odnotować  należy, iż wiedza uczestników okazała się bardzo zróżnicowana. Pierwsze trzy miejsca zajęły osoby z uzyskaną punktacją 26-24 punkty, przy 30 możliwych do zdobycia można uważać to za bardzo dobry wynik. Laureatami zostali uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie - Konrad Żyliński (I miejsce), Patrycja Petkevičiūte (II miejsce) oraz Jan Werkowskij (III miejsce). Pozostali uczestnicy otrzymali Dyplomy oraz nagrody pocieszenia.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i mamy nadzieję, iż zachęci to ich do dalszych poszukiwań własnej drogi do sukcesu. Mamy nadzieję, iż reszta uczestników również odniosła korzyści z udziału w konkursie, chociażby w tym, że obecnie posiadają wiedzę o własnej niewiedzy...

TOP