Artykuły

Bernard Niewiadomski prezesem „Korony” przez kolejne 2 lata

W dniu 15 maja odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie członków „Korony”. Głównym celem posiedzenia były wybory Prezesa oraz członków Zarządu Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Wybrana na Prezesa na corocznym walnym zgromadzeniu „Korony” Elżbieta Tołokonikowa złożyła rezygnację z przyczyn osobistych.

 

W ponownych wyborach na kolejną, dwuletnią kadencję Prezesa „Korony”, został wybrany Bernard Niewiadomski. W kontynuowaniu rozpoczętych inicjatyw i dalszym rozwoju działalności „Korony” będzie go wspierał trzyosobowy Zarząd, w skład którego, oprócz niego jako Prezesa, zostali wybrani Andrzej Łuksza i Elżbieta Tołokonikowa.

TOP