Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (06.03.2017)

Na początku spotkania dokonano procedury przyjęcia nowego członka Forum – Pani Galiny Nacvalovej. Pani G. Nacvalova krótko się przedstawiła uczestnikom spotkania. Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym.

Następnie odbyła się dyskusja dot. zasad członkowstwa w „Koronie” oraz kontynuowano debatę dot. dalszych działań Forum oraz poszczególnych przedsięwzięć w bieżącym roku.

 

W części spotkania, poświęconej praktycznym aspektom działalności biznesowej, jeden z członków „Korony”, reprezentujący spółkę UAB „Euroglass” Jurij Konczanin, podzielił się  swymi praktycznymi doświadczeniami dot. wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Spółka „Euroglass” jest reprezentantem marki Carglass na Litwie, a jednocześnie jest liderem litewskiego rynku w zakresie usług naprawy i wymiany szyb samochodowych. Prelegent w trakcie swego wystąpienia zaprezentował rozwiązania, jakie firma zastosowała w ostatnich latach, przedstawił krótką historię rozwoju firmy, opis wdrażania technologii i centralizacji systemu pozwalającego na sprawniejszą obsługę klienta. Podzielił się swymi uwagami dotyczącymi reakcji personelu na poszczególne decyzje dot. wprowadzenia  nowych technologii. Po prezentacji między uczestnikami zawiązała się dyskusja.

TOP