Artykuły

Noworoczne spotkanie przedsiębiorców członków Forum „Korona”

W dniu 19 stycznia w Domie Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się już tradycyjne spotkanie noworoczne polskiego biznesu.

Organizatorem spotkania było Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie.

Jak zauważył prezes „Korony” Bernard Niewiadomski, takie noworoczne spotkania polskich przedsiębiorców na Litwie stały się już tradycją. Spotkania takie służą do podsumowania poprzedniego roku oraz zastanowienia się na planami na rok następny.  

Przed gośćmi spotkania wystąpili Ambasador RP Jarosław Czubiński oraz kierownik WPHI, I Radca Krzysztof Januszkiewicz, który krótko przedstawił bieżącą sytuację w zakresie polsko – litewskich obrotów gospodarczych.

 

Podobnie jak i we wcześniejszych latach, goście spotkania mieli okazję do podziwiania występów artystycznych utalentowanej młodzieży z Wileńszczyzny, co również stało się tradycją noworocznych spotkań organizowanych przez „Koronę”.

TOP