Artykuły

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (05.12.2016)

Na ostatnim w 2016 r. posiedzeniu grono członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” poszerzyło się o jednego członka. Do „Korony” przyłączyła się spółka UAB „KME Lietuva”. Na początku posiedzenia doszło do uroczystego przyjęcia nowego członka. Reprezentujący spółkę Andrzej Naus krótko przedstawił się zebranym. Spółka „KME Lietuva” działa w branży montażu oraz naprawy instalacji gazowych w samochodach.

W dalszej części została omówiona znowelizowana wersja regulaminu członkostwa w „Koronie” oraz trybu przyjmowania nowych członków. Uczestnicy posiedzenia wymienili się swymi uwagami i propozycjami dot. regulaminu. Ostatecznie ustalono, że zostanie on poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu w styczniu 2017 r.

Dyrektor Administracji „Korony” p. Alina Grynia przedstawiła uczestnikom posiedzenia informacje dot. projektów złożonych w listopadzie br., w których współuczestniczy również „Korona”. Projekty te dotyczą wsparcia w aktywizacji i integracji środowisk polonijnych.

 

Na zakończenie posiedzenia tradycyjnie zostały omówione bieżące sprawy organizacyjne.

TOP