Wiadomości

Ekonomiści banku „Swedbank” prognozują, że tempo wzrostu PKB Litwy zwolni z 3,8 % w 2017 r. do 3,2 % w roku bieżącym oraz do 2,5 % w 2019 r. Największy wpływ na spadek tempa wzrostu w br. wywrze ponad dwukrotny spadek tempa wzrostu eksportu – z 12 % w poprzednim roku do 5 % w br. oraz do 3 % w 2019 r. Jak stwierdził główny ekonomista banku Nerijus Mačiulis, tempo wzrostu eksportu w br. wyhamuje nie z powodu spadku popytu, a z powodu ograniczonych możliwości do zwiększenia poziomu produkcji. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych utrzymuje się na rekordowym poziomie, a spółki w ostatnich latach ostrożnie inwestują w zwiększenie mocy produkcyjnych, dlatego trudno będzie utrzymać tak wysokie tempo wzrostu eksportu. Z kolei przedstawiciele przedsiębiorstw twierdzą, iż ich inwestycje w rozwój są ograniczane przez brak pracowników o potrzebnych kompetencjach (3 na 4 ankietowane spółki). Poza tym chęci do inwestycji ograniczają niejasne perspektywy (2 na 3 ankietowane spółki). W opinii analityków innego banku, „Luminor”, po nieznacznym spadku tempa wzrostu popytu wewnętrznego z powodu wzrostu inflacji, główną siłą napędową wzrostu gospodarki pozostanie wzrost eksportu, jednak przedsiębiorstwa eksportujące powinny być czujne i już teraz przygotowywać się na możliwe trudności w przyszłości. Analitycy sugerują, by spółki od nowa oceniły perspektywy eksportu do Wielkiej Brytanii z powodu „Brexitu” oraz do krajów skandynawskich, gdyż perspektywy ich rozwoju stały się trudne do przewidzenia z powodu spadków na rynkach nieruchomości w Norwegii i Szwecji. Analitycy „Swedbanku” szacują, że wzrost popytu wewnętrznego pozostanie stabilny, gdyż siła nabywcza będzie się zwiększała. Analitycy prognozują, że wzrost wynagrodzeń zmniejszy się nieznacznie, do 7 %, jednak spadnie także inflacja – do 3,3 % w br. oraz 2,5 % w 2019 r., gdy wynagrodzenia zwiększą się o 6 %. Poziom bezrobocia spadnie poniżej 7 %, jednak z powodu nieprzychylnych tendencji demograficznych wielkość zatrudnienia nieznacznie się zmniejszy. Mimo wszystko, analitycy „Swedbanku” mają nadzieję, że szczyt emigracji już minął, możliwe, że w br. z powodu emigracji Litwa straci mniej niż 10 tys. osób. Ekonomiści banku zwracają uwagę, że nie zważając na spadek tempa wzrostu PKB w 2019 r., litewska gospodarka jest dobrze przygotowana na możliwe wstrząsy. Podstawowe wskaźniki dot. stanu finansów są w dobrym stanie: handel zagraniczny pozostaje zbilansowany, budżet finansów publicznych już trzeci rok z rzędu notuje nadwyżkę, koszt zadłużania się państwa pozostaje rekordowo niski, zobowiązania finansowe mieszkańców i przedsiębiorstw nie są duże, a wartość oszczędności jest rekordowo duża. (Verslo žinios, 25.01.2018)

Badanie jakości obsługi klientów w bankach przeprowadziła spółka „Dive Lietuva”. Tym razem tajemniczy klienci odwiedzili banki „Citadele”, „Medicinos bankas”, „Luminor”, SEB, „Šiaulių bankas“, „Swedbank“. Podczas wizyt tajemniczy klienci interesowali się możliwościami otworzenia rachunku bankowego. W 2017 r. poziom obsługi klientów w bankach na Litwie oceniono na 87,7 % ze 100 % możliwych do uzyskania. Odpowiada to grupie średniej jakości obsługi. W porównaniu z poprzednim rokiem, wynik pogorszył się o 1,8 pkt. procentowych. Jakość obsługi na Litwie była najwyższa spośród krajów bałtyckich, jednak z drugiej strony, jedynie na Litwie odnotowano spadek poziomu obsługi, a na Łotwie i w Estonii odnotowano wzrost. Trójka liderów na Litwie w ciągu roku nie uległa zmianie. Bank „Citadele” uzyskał 99,6 %, „Šiaulių bankas” – 98,1 %, a SEB – 95,7 %. Wg danych badania, trójka liderów w ciągu roku jeszcze bardziej poprawiła jakość obsługi swych klientów. Badanie także pokazało, że najmocniejszą stroną banków na Litwie jest wygląd pracowników (100 %), początek kontaktu (94 %) oraz zdolności komunikacyjne (91 %). Nieco gorzej zostały ocenione takie kryteria jak: przedstawienie oferty lub rozwiązania (88 %), identyfikacja potrzeb klientów (82 %), zakończenie kontaktu (82 %). Natomiast najsłabszym punktem obsługi klientów była sprzedaż usług dodatkowych – 77 %. (Verslo žinios, 24.01.2018)

Litewski minister finansów Vilius Šapoka stwierdził, że wahania kursów kryptowalut tworzą ryzyko dla społeczeństw, dlatego instytucje nadzoru powinny stale o tym przestrzegać. „Wiemy, że wahania [kryptowalut] są ekstremalne i ludzie powinni wiedzieć, że to wywołuje ogromne ryzyko” – stwierdził V. Šapoka w wywiadzie dla „Bloomberga” w Brukseli. Dodał, iż instytucje nadzoru powinny stale komunikować ze społeczeństwami i od czasu do czasu przestrzegać, by nie powstały iluzje, iż jest to bardzo bezpieczna inwestycja. Jednocześnie Bank Litwy wspólnie z Ministerstwem Finansów oraz innymi instytucjami chce uczynić z Litwy regionalne centrum technologii finansowych. Bank Litwy uprzedził zajmujących się kryptowalitami uczestników rynku finansowego o grożących sankcjach, jednak zamierza uruchomić platformę „LBChain”, która umożliwi uczestnikom rynku finansowego eksperymentowanie z technologią blockchain. Natomiast MF wspólnie z Państwową Inspekcją Podatkową planują opracowanie szczegółowych uregulowań podatkowych dot. kryptowalut, których zakres obejmie czynności od ich pozyskiwania do ofert ich emisji, tzw. ICO. (Verslo žinios, 23.01.2018)

Spółka „SMS Kredyt” z Polski, działająca w zakresie udzielania kredytów konsumenckich, rozważa możliwość prowadzenia działalności bankowej na Litwie – wystąpiła do Banku Litwy z wnioskiem o wydanie licencji banku specjalistycznego. Bank centralny stwierdził, że na razie nie otrzymał oficjalnego wniosku polskiej spółki. „Poprzez projekt dąży się do zapewnienia długookresowego i przewidywalnego finansowania dla działalności kredytowej spółki „SMS Kredyt”. Na I etapie projektu planuje się porozumienie ze spółką IT w sprawie utworzenia infrastruktury, przygotowanie modelu finansowego, rozpoczęcie procesu rekrutacji oraz wykonanie dogłębnej analizy modelu działalności na Litwie.” – poinformowano w komunikacie prasowym spółki. Następnie zarząd spółki podejmie decyzję w sprawie kontynuowania projektu. Licencję banku specjalistycznego „SMS Kredyt” planuje otrzymać w bieżącym lub przyszłym roku, szacuje się, że koszty I etapu wyniosą 100 tys. EUR. Ostateczna wartość projektu w opinii spółki będzie zależała od zainteresowania zewnętrznych inwestorów. Rzecznik Banku Litwy Giedrius Simonavičius potwierdził, że „SMS Kredyt” interesuje się możliwością założenia na Litwie specjalistycznego banku, jednak bank centralny na razie nie otrzymał oficjalnego wniosku. „Licencją specjalistycznego banku interesuje się więcej uczestników rynku. Obecnie analizujemy trzy inne wnioski w sprawie założenia specjalistycznego banku, a taką możliwością interesuje się kolejnych kilkadziesiąt spółek. Większość z nich jest spoza Litwy.” – dodał G. Simonavičius. (Lietuvos žinios, 16.01.2018)

Bank Litwy zamierza stworzyć platformę „LBChain”, na której litewskie i zagraniczne spółki mogłyby testować technologię blockchain oraz oparte na niej usługi. Członek zarządu banku centralnego Marius Jurgilas zauważył, że możliwości zastosowania tej technologii są bardzo duże tam, gdzie jest wymagane szczególnie wysokie bezpieczeństwo i wiarygodność przekazu danych, np. operacje finansowe lub elektroniczne głosowanie. W opinii Banku Litwy taka platforma pomogłaby spółkom pozyskać nową wiedzę, badać technologię poprzez testowanie opartych na niej usług w instytucjach finansowych. Bank Litwy wymienia technologię blockchain jako jedną z najbardziej perspektywicznych innowacji w zakresie technologii fintech. (Lietuvos žinios, 11.01.2018)

Według danych Departamentu Statystyki, w grudniu 2017 r. odnotowano zerową miesięczną stopę inflacji. Roczna stopa inflacji w grudniu wynosiła 3,9 %, natomiast średnioroczna stopa – 3,7 % (w listopadzie odpowiednio 4,4 % i 3,5 %). W grudniu na ogólny poziom cen największy wpływ wywarł spadek cen napojów alkoholowych o 3,8 %, odzieży – o 2 %, obuwia – o 3,4 % oraz wzrost cen podróży samolotami o 29,7 %, warzyw – o 9,8 %, owoców – o 3,5 % oraz energii cieplnej – o 1,7 %. Ceny towarów w ciągu miesiąca zmniejszyły się o 0,3 %, natomiast ceny usług zwiększyły się o 0,8 %. Na roczny poziom inflacji największy wpływ miał wzrost cen piwa – o 2,5 %, mleka i produktów mleczarskich, serów i jaj – o 7,6 %, usług lokali gastronomicznych – o 8,8 %, paliw i olejów – o 4,7 %, napojów alkoholowych – o 8,2 %, olejów i innych tłuszczów – o 18 %, a także spadek cen energii elektrycznej – o 4,9 %, wyrobów farmaceutycznych – o 1,4 %, krótkoterminowych artykułów codziennego użytku – o 1,6 %. W ciągu roku ceny towarów zwiększyły się o 3,4 %, a ceny usług – o 5,3 %. Porównując średnioroczną stopę inflacji w krajach bałtyckich, najwyższą stopę odnotowano na Litwie – 3,7 %, na Łotwie w 2017 r. ceny wzrosły o 2,2 %, a w Estonii – o 3,4 %. (Lietuvos žinios, 10.01.2018, Verslo žinios, 12.01.2018)

W ciągu 9 miesięcy 2017 r. na Litwie wykonano prace budowlane o łącznej wartości 1,738 mld EUR. Jest to o 8,5 % więcej niż w identycznym okresie 2016 r. Wzrost odnotowano w kategorii budynków niemieszkalnych (o 11,9 %) oraz budowli inżynieryjnych (o 10,1 %). Natomiast w kategorii budynków mieszkalnych odnotowano spadek o 3,3 %. W III kwartale 2017 r. wartość prac budowlanych wyniosła 749,3 mln EUR. W kategorii budynków niemieszkalnych odnotowano wzrost o 12,8 %, budowli inżynieryjnych – wzrost o 18,4 %, natomiast w przypadku budynków mieszkalnych odnotowano spadek o 10,9 %. (Verslo žinios, 10.01.2018)

Poziom bezrobocia na początku 2018 r. wynosił 8,7 % - o 1 pkt procentowy więcej niż na początku grudnia 2017 r. oraz 0,2 pkt procentowego więcej niż na początku poprzedniego roku. Wg danych Litewskiej Giełdy Pracy, w końcu 2017 r. na Litwie było 152,5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych – o 17,4 tys. (12,9 %) więcej niż w końcu listopada 2017 r. oraz o 503 osoby (0,3 %) więcej niż przed rokiem. Długookresowi bezrobotni stanowili 38,5 tys. osób, czyli o 1,5 % mniej niż przed rokiem. Najwięcej bezrobotnych na początku grudnia było w rejonie łoździejskim (lit. Lazdijų r.) – 15,7 %, ignalińskim – 15,1 % oraz jezioroskim (lit. Zarasų r.) – 14,6 %. Najniższe bezrobocie odnotowano w rejonie kretyńgskim (lit. Kretingos r.) – 4,5 %, elektreńskim (lit. Elektrėnų r.) – 5,7 % oraz birsztańskim (lit. Birštono r.) – 6 %. (Lietuvos žinios, 09.01.2018)

TOP