Wiadomości

W najnowszym wydaniu rankingu warunków dla biznesu „Doing Business 2018” Litwa uplasowała się na 15. miejscu wśród 190 krajów świata. Oznacza to awans o 6 pozycji w porównaniu z poprzednim rokiem. W raporcie wskazano, że awans Litwa zawdzięcza dzięki 4 zmianom poprawiającym warunki prowadzenia biznesu: skrócono okres wydawania zezwoleń budowlanych; wzmocniono prawa mniejszościowych udziałowców (wprowadzono wymóg ujawnienia informacji o udziale członków zarządu w zarządzaniu innymi podmiotami, głównym miejscu pracy); wdrożono inteligentny system administrowania podatkami i.Mas oraz skrócono termin podłączenia się do sieci energetycznych. Z dziesięciu składowych subindeksów Litwa odnotowała postęp w 6 dziedzinach: w zakresie podłączenia do sieci energetycznych – o 22 pozycje na 3. miejsce, w zakresie płacenia podatków – o 9 pozycji na 18. miejsce, w zakresie ochrony drobnych udziałowców – o 8 pozycji na 43. miejsce, w zakresie zezwoleń budowlanych – o 4 pozycje na 12. miejsce, w zakresie realizacji zobowiązań umownych – o 2 pozycje na 4. miejsce oraz w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej – o 2 pozycje na 27.  miejsce. W 3 kategoriach Litwa w ciągu roku odnotowała spadek: w zakresie rejestracji własności – o 1 pozycję na 3. miejsce, w zakresie postępowania upadłościowego – o 4 pozycje na 70. miejsce oraz w zakresie dostępności kredytów – o 10 pozycji na 42. miejsce. W zakresie handlu międzynarodowego Litwa zachowała 19. miejsce. Ranking „Doing Business” nie obejmuje regulacji w zakresie rynku pracy. Miejscowi przedsiębiorcy oraz zagraniczni inwestorzy zachęcają rząd, by nie poprzestał na dokonanym i dążył do realizacji ważnych reform strukturalnych, które pozwoliłyby Litwie awansować do pierwszej dziesiątki najbardziej przyjaznych dla biznesu krajów. W tym celu wskazują, iż należy utrzymać stabilny system podatkowy, dokonać reformy systemu oświaty, zmniejszać obciążenia regulacyjne oraz biurokrację, także wdrożyć zachęty do inwestowania i pracy. Pierwsza trójka rankingu w ciągu roku nie uległa zmianie. Za najbardziej przyjazne państwo dla biznesu uznano Nową Zelandię, za nią uplasowały się Singapur i Dania. Oprócz nich w pierwszej dziesiątce znalazły się następujące państwa: Korea Płd., Hongkong, USA, Wielka Brytania, Norwegia, Gruzja i Szwecja. (Verslo žinios, 02.11.2017)

Według danych Departamentu Statystyki, wartość PKB Litwy w III kwartale br. w cenach bieżących wyniosła 11,3 mld EUR. W porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku realny wzrost PKB (po wyeliminowaniu wpływu sezonowości i liczby dni roboczych) wyniósł 3,4 %, natomiast w porównaniu z II kwartałem br. – 0,1 %. Wartość PKB za 9 miesięcy br. wyniosła 30,9 mld EUR i była o 3,9 % wyższa niż przed rokiem. Analitycy zauważają, że wzrost gospodarczy nieco zwolnił, gdyż po I półroczu wynosił 4,1 %. Jak stwierdził Darius Imbrasas, główny ekonomista Departamentu Makroekonomii i Prognozowania Banku Litwy, najbardziej do wzrostu gospodarki przyczynia się znacznie rosnące ostatnio obroty handlu międzynarodowego oraz rosnący popyt wewnętrzny w krajach rozwiniętych. Korzystają na tym sektory gospodarki otwarte na handel zagraniczny – przede wszystkim przemysł przetwórczy oraz transport. Także pozytywny wpływ wywiera rosnący sektor budowlany. Na spowolnienie wzrostu gospodarczego największy wpływ ma rosnąca inflacja oraz niezwiększająca się liczba zatrudnionych. Inflacja przez kilka ostatnich lat była na niskim poziomie, jednak w 2017 r. zaczęła szybko rosnąć i we wrześniu wynosiła 4,6 % i w ten sposób coraz bardziej przyczynia się do ograniczania siły nabywczej gospodarstw domowych, a tym samym również wzrost popytu wewnętrznego. (Verslo žinios, 31.10.2017)

Niemiecki gigant przemysłu motoryzacyjnego „Continental” zamierza wybudować na Litwie fabrykę, w którą w ciągu 5 lat planuje zainwestować 95 mln EUR oraz stworzyć około 1 tys. nowych miejsc pracy. Konkretna lokalizacja zakładu nie została na razie ujawniona. Jak stwierdził Mantas Katinas, dyrektor odpowiedzialnej za przyciąganie inwestycji zagranicznych instytucji „Invest in Lithuania”, decyzja „Continentalu” o budowie swej fabryki może stać się przełomową, gdyż zachęci do spojrzenia na Litwę nie tylko producentów samochodów, ale też innych dużych producentów komponentów. Dyrektor kowieńskiego zakładu Shayan Ali stwierdził, że uruchomienie produkcji jest planowane na połowę 2019 r. W zakładzie o powierzchni 16 tys. m2 będą produkowane elementy systemów bezpieczeństwa pasażerów oraz inteligentnych systemów pomocy dla kierowców: elementy kontroli drzwi i siedzeń, inteligentne systemy automatycznego przyciemniania szyb, czujniki systemów utrzymywania szybkości oraz przednie radary dla funkcji automatycznego hamowania. (Lietuvos rytas, Verslo žinios, 31.10.2017)

Jeden z największych litewskich dystrybutorów prezentów – spółka „Gera dovana” – osiągnęła porozumienie z działającą w Polsce siecią super marketów „Carrefour”. Działająca w Polsce i należąca do grupy „Gera dovana” spółka „Super Prezenty” otworzy swoje punkty sprzedaży w 250 super marketach „Carrefour” – 125 w roku bieżącym i tyle samo w przyszłym roku. Negocjacje z siecią „Carrefour” rozpoczęły się jeszcze w 2012 r. „Super Prezenty“ w Polsce działają od kilku lat, dotychczas posiadały 40 stoisk w salonach „Empiku“ oraz 7 własnych sklepików. W poprzednim roku przychody spółki w Polsce przekroczyły 2 mln EUR (za taką kwotę sprzedano prezenty), a w br. planowany jest wzrost przychodów o 40 %. Na Litwie przychody spółki „Gera dovana” w poprzednim roku wyniosły 2,2 mln EUR (1,8 mln EUR w 2015 r.), a zysk netto – 22 698 EUR (88 311 EUR straty w 2015 r.). Planuje się, że wzrost przychodów w br. wyniesie 24 – 25 %. (Verslo žinios, 31.10.2017)

Wartość obrotów handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu oraz usług naprawy środków transportu oraz spółek gastronomicznych, w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 7,568 mld EUR (bez podatku VAT). Jest to o 4,92 % więcej niż w identycznym okresie poprzedniego roku. Obroty spółek handlujących artykułami żywnościowymi, napojami alkoholowymi oraz wyrobami tytoniowymi w ciągu roku wzrosły o 0,4 %, spółek handlujących artykułami nieżywnościowymi (z wyłączeniem samochodów i paliw) – wzrosły o 6,3 %, spółek handlu detalicznego paliwami – wzrosły o 10,6 %. (Lietuvos rytas, 28.10.2017)

W ciągu 9 miesięcy br. wyprodukowano i sprzedano produkcję przemysłową o łącznej wartości 14,97 mld EUR. Jest to o 7,1 % więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość produkcji w sektorze eksploatacji kopalni odkrywkowych oraz przemysłu przetwórczego zwiększyła się w ciągu roku o 7,3 %, tylko przemysłu przetwórczego – o 7,1 %, przemysłu przetwórczego z pominięciem produktów naftowych – o 6,3 %. Udział produkcji przemysłowej sprzedawanej poza granicami Litwy w ciągu roku zwiększył się o 0,1 pkt. procentowego i wynosił 64,3 %. Ponad połowa wartości produkcji sprzedawanej poza Litwą – 53,5 % - przypadała na rynki pozaunijne. (Lietuvos žinios, 24.10.2017)

W końcu września br. wartość środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych II filaru wynosiła 2,8 mld EUR. Od początku roku zwiększyła się o 292 mln EUR, czyli o 12 %. Średnia stopa zwrotu w przypadku funduszy akcyjnych w br. wynosi 4,87 %, funduszy z udziałem akcji do 70 %  – 3,07 %, funduszy z udziałem akcji do 30 %  - 1,14 %, natomiast funduszy konserwatywnych – 0,33 %. W ciągu 3 kwartałów br. nowe umowy z funduszami zawarły 33,4 tys. osób. Łącznie w końcu września liczba uczestników funduszy wynosiła 1,283 mln osób. Wg danych Banku Litwy, pod względem liczny uczestników największy udział w rynku miała spółka należąca do „Swedbanku” „Swedbank investicijų valdymas“ – 531,1 tys. osób, dalej uplasowała się spółka „SEB investicijų valdymas” (286,3 tys.), „Aviva Lietuva” (225,7 tys.), „Luminor investicijų valdymas” (134,9 tys.) oraz „INVL Asset Management” (114 tys.). Pod względem wartości aktywów netto liderem rynku również jest „Swedbank investicijų valdymas“ – 1,033 mld EUR, dalej plasują się „SEB investicijų valdymas“ (721 mln EUR), „Aviva Lietuva“ (432,4 mln EUR), „Luminor investicijų valdymas“ (297,4 mln EUR) oraz „INVL Asset Management“ (295,9 mln EUR). (Lietuvos žinios, 24.10.2017)

Spółka „AL-KO Vehicle Technology” z Niemiec, która produkuje naczepy oraz komponenty podwozi samochodów, zamierza w Kownie otworzyć nowe centrum rozwoju swych produktów. W najbliższych 3 latach centrum planuje zatrudnić 30 pracowników, a już w najbliższym czasie – 10 specjalistów. Będą odpowiedzialni za projektowanie nowych produktów dla branży samochodowej. W procesie przygotowywania specjalistów centrum zamierza współpracować z Kowieńskim Uniwersytetem Technologicznym. Spółka „AL-KO Vehicle Technology” łącznie zatrudnia 2,4 tys. pracowników, posiada 40 punktów produkcji i sprzedaży oraz 1 tys. punków serwisowych. (Lietuvos rytas, 17.10.2017)

TOP