Wiadomości

Największy polski bank PKO BP jest zainteresowany nabyciem działającego w krajach bałtyckich banku „Luminor”. Dla agencji „Reutersa” potwierdziły to dwa niepowiązane ze sobą nieujawnione źródła. Przedstawiciele banków „Nordea” oraz DNB odmówili komentarza. Oba źródła „Reutersa” stwierdziły, że PKO BP chce inwestować w krajach bałtyckich. „Bank PKO BP stwierdził, że nie chce tu swego biznesu zaczynać od zera. PKO BP rozmawiał z przedstawicielami „Luminoru” o możliwości przejęcia, jednak nie doczekał się absolutnie żadnego zainteresowania.” – stwierdziło pierwsze źródło. Źródło nie ujawniło ani dlaczego „Nordea” i DNB nie zainteresowały się ofertą polskiego banku, ani czy dalsze negocjacje są możliwe. Drugie źródło również stwierdziło, że PKO BP wyraził zainteresowanie bankiem „Luminor”, jednak nie ujawniło w jakiej formie. Wg informacji „Reutersa” rządy krajów bałtyckich popierają wejście PKO BP do sektora bankowego, jednak jednocześnie wyrażają wątpliwości, czy to jest realne, gdyż skandynawskie banki nie są nastawione na oddanie zdobytego udziału w rynku. Informacje o tym, że PKO BP interesuje się litewskim rynkiem w litewskiej prasie ukazywały się już wcześniej. Uczestnicy rynku rozważają również, że PKO BP mógłby być zainteresowany zakupem należących do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju udziałów w banku „Šiaulių bankas“. EBOiR jest największym udziałowcem tego banku, należy do niego 18,24 % akcji. Jednak taki krok nie pozwoliłby PKO BP wejść na rynki Łotwy i Estonii. Bank „Luminor” swą działalność oficjalnie rozpoczął z dniem 1 października br., gdy w jeden bank połączono działające w krajach bałtyckich oddziały banków „Nordea” i DNB. Bank pod względem wielkości jest trzecim dostawcą usług finansowych w krajach bałtyckich. Wartość aktywów wynosi około 15 mld EUR, bank zajmuje 23 % rynku kredytów oraz 16 % rynku depozytów. Jak wskazał „Reuters”, księgowa wartość banku wynosi 1,6 mld EUR i możliwie od takiej kwoty rozpoczęłyby się negocjacje o przejęciu. (Verslo žinios, 10.11.2017)

Największa w krajach bałtyckich spółka handlu detalicznego „Maxima Grupė” jest zainteresowana nabyciem spółki „Emperia Holding”, która zarządza siecią sklepów „Stokrotka”. Do założonej w 1994 r. w Lublinie sieci należy ponad 400 sklepów o powierzchni od 200 do 1000 m2. „Zarządzając siecią handlu detalicznego „Aldik” na polskim rynku działamy od 2012 r. Rozwój w tym kraju poprzez nabycie innej, już działającej sieci handlowej jest logicznym i konsekwentnym krokiem w ramach realizacji strategii działalności spółki „Maxima Grupė” – stwierdził prezes zarządu spółki Petras Jašinskas. Spółka „Emperia Holding” jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w obrocie giełdowym jest 48,84 % udziałów, reszta należy do funduszy inwestycyjnych. Eksperci oceniają, że wartość transakcji może wynieść ponad 200 mln EUR, co prawie równałoby się z wyceną giełdową „Emperii”, która wynosi nieco ponad 236 mln EUR. Poza siecią „Stokrotka” do „Emperii” należy też spółka „Elpro Development”, która dzierżawi ponad 80 nieruchomości (sklepy, działki i magazyny), oraz spółka „Infinite”, która świadczy usługi IT dla spółek produkcyjnych i handlowych. Przychody „Emperii” w 2016 r. wyniosły 578 mln EUR, o 17,9 % więcej niż w 2015 r. Zysk netto w 2016 r. wyniósł 11,9 mln EUR (wzrost o 4,5 % w ciągu roku), a zysk EBITDA – 26,1 mln EUR (wzrost o 12,2 % w ciągu roku). Grupa zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Do grupy „Vilniaus prekyba” (VP), do której należy „Maxima Grupė“, należy też sieć aptek „Euroapotheca” posiadająca w Polsce ponad 80 aptek. W końcu 2016 r. „Maxima Grupė“ posiadała łącznie 557 sklepów: 241 – na Litwie, 151 – na Łotwie, 74 – w Estonii, 61 – w Bułgarii oraz 30 w Polsce (sieć „Aldik”). Skonsolidowana wartość przychodów spółki „Maxima Grupė” w 2016 r. wyniosła 2,693 mld EUR. (Lietuvos rytas, Verslo žinios, 08.11.2017)

Jeden z największych w Europie Środkowo – Wschodniej funduszy private equity „Enterprise Investors” rezygnuje z planu sprzedaży litewskiego operatora turystycznego „Novaturas”. Spółkę zamierzał kupić polski operator turystyczny „Itaka Holdings”. Fundusz inwestycyjny poinformował, że oczekując na zezwolenie litewskiej Rady ds. Konkurencji postanowiono wypowiedzieć podpisaną przed 4 miesiącami umowę z „Itaka Holdings”. „Uwzględniając dynamiczny rozwój i doskonałe wyniki finansowe „Novaturasu” oraz nie mogąc przewidzieć długotrwałości procesów regulacyjnych podjęliśmy decyzję o wypowiedzeniu umowy z „Itaką” oraz rozważyć inne alternatywne strategie wobec spółki „Novaturas” – stwierdził partner funduszu Sebastian Kroll. W końcu czerwca poinformowano, że fundusz „Enterprise Investors” zamierza sprzedać 70,72 % udziałów litewskiej spółki dla „Itaki”. Swe udziały zamierzali sprzedać także udziałowcy mniejszościowi – 3 osoby fizyczne, łącznie posiadające 9,76 % udziałów spółki. Kwota transakcji nie została ujawniona. Fundusz „Enterprise Investors” akcje „Novaturasu” za 40 mln EUR przed 10 laty nabył od 5 biur turystycznych. „Itaka Holdings” jest największym organizatorem wyjazdów wypoczynkowych w Polsce. Należy do niej 170 biur w Polsce oraz 3 biura poza granicami Polski. W poprzednim roku przychody grupy wyniosły 427,2 mln EUR, a zysk netto – 15,1 mln EUR. Z usług „Itaki” w poprzednim roku skorzystało 637 tys. osób. „Novaturas” w poprzednim roku uzyskał 101,587 mln EUR przychodów (o 2,3 % więcej niż rok wcześniej), a zysk netto zwiększył się dwukrotnie – do 4,462 mln EUR. „Novaturas” łącznie z konkurentem „Tez Turas” zajmują około 2/3 litewskiego rynku organizowania wyjazdów turystycznych. (Lietuvos rytas, 04.11.2017)

W najnowszym wydaniu rankingu warunków dla biznesu „Doing Business 2018” Litwa uplasowała się na 15. miejscu wśród 190 krajów świata. Oznacza to awans o 6 pozycji w porównaniu z poprzednim rokiem. W raporcie wskazano, że awans Litwa zawdzięcza dzięki 4 zmianom poprawiającym warunki prowadzenia biznesu: skrócono okres wydawania zezwoleń budowlanych; wzmocniono prawa mniejszościowych udziałowców (wprowadzono wymóg ujawnienia informacji o udziale członków zarządu w zarządzaniu innymi podmiotami, głównym miejscu pracy); wdrożono inteligentny system administrowania podatkami i.Mas oraz skrócono termin podłączenia się do sieci energetycznych. Z dziesięciu składowych subindeksów Litwa odnotowała postęp w 6 dziedzinach: w zakresie podłączenia do sieci energetycznych – o 22 pozycje na 3. miejsce, w zakresie płacenia podatków – o 9 pozycji na 18. miejsce, w zakresie ochrony drobnych udziałowców – o 8 pozycji na 43. miejsce, w zakresie zezwoleń budowlanych – o 4 pozycje na 12. miejsce, w zakresie realizacji zobowiązań umownych – o 2 pozycje na 4. miejsce oraz w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej – o 2 pozycje na 27.  miejsce. W 3 kategoriach Litwa w ciągu roku odnotowała spadek: w zakresie rejestracji własności – o 1 pozycję na 3. miejsce, w zakresie postępowania upadłościowego – o 4 pozycje na 70. miejsce oraz w zakresie dostępności kredytów – o 10 pozycji na 42. miejsce. W zakresie handlu międzynarodowego Litwa zachowała 19. miejsce. Ranking „Doing Business” nie obejmuje regulacji w zakresie rynku pracy. Miejscowi przedsiębiorcy oraz zagraniczni inwestorzy zachęcają rząd, by nie poprzestał na dokonanym i dążył do realizacji ważnych reform strukturalnych, które pozwoliłyby Litwie awansować do pierwszej dziesiątki najbardziej przyjaznych dla biznesu krajów. W tym celu wskazują, iż należy utrzymać stabilny system podatkowy, dokonać reformy systemu oświaty, zmniejszać obciążenia regulacyjne oraz biurokrację, także wdrożyć zachęty do inwestowania i pracy. Pierwsza trójka rankingu w ciągu roku nie uległa zmianie. Za najbardziej przyjazne państwo dla biznesu uznano Nową Zelandię, za nią uplasowały się Singapur i Dania. Oprócz nich w pierwszej dziesiątce znalazły się następujące państwa: Korea Płd., Hongkong, USA, Wielka Brytania, Norwegia, Gruzja i Szwecja. (Verslo žinios, 02.11.2017)

Według danych Departamentu Statystyki, wartość PKB Litwy w III kwartale br. w cenach bieżących wyniosła 11,3 mld EUR. W porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku realny wzrost PKB (po wyeliminowaniu wpływu sezonowości i liczby dni roboczych) wyniósł 3,4 %, natomiast w porównaniu z II kwartałem br. – 0,1 %. Wartość PKB za 9 miesięcy br. wyniosła 30,9 mld EUR i była o 3,9 % wyższa niż przed rokiem. Analitycy zauważają, że wzrost gospodarczy nieco zwolnił, gdyż po I półroczu wynosił 4,1 %. Jak stwierdził Darius Imbrasas, główny ekonomista Departamentu Makroekonomii i Prognozowania Banku Litwy, najbardziej do wzrostu gospodarki przyczynia się znacznie rosnące ostatnio obroty handlu międzynarodowego oraz rosnący popyt wewnętrzny w krajach rozwiniętych. Korzystają na tym sektory gospodarki otwarte na handel zagraniczny – przede wszystkim przemysł przetwórczy oraz transport. Także pozytywny wpływ wywiera rosnący sektor budowlany. Na spowolnienie wzrostu gospodarczego największy wpływ ma rosnąca inflacja oraz niezwiększająca się liczba zatrudnionych. Inflacja przez kilka ostatnich lat była na niskim poziomie, jednak w 2017 r. zaczęła szybko rosnąć i we wrześniu wynosiła 4,6 % i w ten sposób coraz bardziej przyczynia się do ograniczania siły nabywczej gospodarstw domowych, a tym samym również wzrost popytu wewnętrznego. (Verslo žinios, 31.10.2017)

Niemiecki gigant przemysłu motoryzacyjnego „Continental” zamierza wybudować na Litwie fabrykę, w którą w ciągu 5 lat planuje zainwestować 95 mln EUR oraz stworzyć około 1 tys. nowych miejsc pracy. Konkretna lokalizacja zakładu nie została na razie ujawniona. Jak stwierdził Mantas Katinas, dyrektor odpowiedzialnej za przyciąganie inwestycji zagranicznych instytucji „Invest in Lithuania”, decyzja „Continentalu” o budowie swej fabryki może stać się przełomową, gdyż zachęci do spojrzenia na Litwę nie tylko producentów samochodów, ale też innych dużych producentów komponentów. Dyrektor kowieńskiego zakładu Shayan Ali stwierdził, że uruchomienie produkcji jest planowane na połowę 2019 r. W zakładzie o powierzchni 16 tys. m2 będą produkowane elementy systemów bezpieczeństwa pasażerów oraz inteligentnych systemów pomocy dla kierowców: elementy kontroli drzwi i siedzeń, inteligentne systemy automatycznego przyciemniania szyb, czujniki systemów utrzymywania szybkości oraz przednie radary dla funkcji automatycznego hamowania. (Lietuvos rytas, Verslo žinios, 31.10.2017)

Jeden z największych litewskich dystrybutorów prezentów – spółka „Gera dovana” – osiągnęła porozumienie z działającą w Polsce siecią super marketów „Carrefour”. Działająca w Polsce i należąca do grupy „Gera dovana” spółka „Super Prezenty” otworzy swoje punkty sprzedaży w 250 super marketach „Carrefour” – 125 w roku bieżącym i tyle samo w przyszłym roku. Negocjacje z siecią „Carrefour” rozpoczęły się jeszcze w 2012 r. „Super Prezenty“ w Polsce działają od kilku lat, dotychczas posiadały 40 stoisk w salonach „Empiku“ oraz 7 własnych sklepików. W poprzednim roku przychody spółki w Polsce przekroczyły 2 mln EUR (za taką kwotę sprzedano prezenty), a w br. planowany jest wzrost przychodów o 40 %. Na Litwie przychody spółki „Gera dovana” w poprzednim roku wyniosły 2,2 mln EUR (1,8 mln EUR w 2015 r.), a zysk netto – 22 698 EUR (88 311 EUR straty w 2015 r.). Planuje się, że wzrost przychodów w br. wyniesie 24 – 25 %. (Verslo žinios, 31.10.2017)

Wartość obrotów handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu oraz usług naprawy środków transportu oraz spółek gastronomicznych, w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 7,568 mld EUR (bez podatku VAT). Jest to o 4,92 % więcej niż w identycznym okresie poprzedniego roku. Obroty spółek handlujących artykułami żywnościowymi, napojami alkoholowymi oraz wyrobami tytoniowymi w ciągu roku wzrosły o 0,4 %, spółek handlujących artykułami nieżywnościowymi (z wyłączeniem samochodów i paliw) – wzrosły o 6,3 %, spółek handlu detalicznego paliwami – wzrosły o 10,6 %. (Lietuvos rytas, 28.10.2017)

TOP