Wiadomości

Laimonas Belickas, przedstawiciel kierownictwa spółki „SIA UniCredit Leasing” potwierdził, że włoska grupa bankowa „UniCredit” planuje wznowienie świadczenia pewnych usług bankowych na Litwie. „Interesują nas usługi private banking, małe i średnie przedsiębiorstwa, prywatni klienci oraz duże przedsiębiorstwa. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom IT mamy nadzieję już w przyszłym roku aktywnie wejść na rynek detaliczny Litwy.” – stwierdził L. Belickas. Zauważył, że obecnie na rynku dominują banki skandynawskie, dlatego zakres usług jest dość jednostronny. Bank „UniCredit” z Litwy wycofał się w połowie 2013 r. Wówczas operacje w krajach bałtyckich postanowiono scentralizować na Łotwie, a oddziały na Litwie i w Estonii zostały zamknięte. Na Litwie wówczas działała filia banku w Wilnie oraz biura w Kownie i Kłajpedzie. Całkowicie z Litwy bank nie wycofał się, jednak zrezygnował z licencji bankowej, czyli usług gromadzenia depozytów oraz świadczenia usług płatniczych. Usługi finansowania zostały skoncentrowane w zarejestrowanej na Łotwie spółce leasingowej „SIA UniCredit Leasing”, która posiada na Litwie swoją filię. Wartość udzielanych przez nią usług leasingowych i kredytowych na Litwie wynosi około 100 mln EUR rocznie. Pod tym względem litewska filia wyprzedza oddziały łotewski i estoński. (Verslo žinios, 22.11.2017)

Według danych Departamentu Statystyki, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na Litwie, z wyjątkiem przedsiębiorstw indywidualnych, w III kwartale br. wynosiło 850,8 EUR. Jest to o 7,2 % więcej niż w identycznym okresie poprzedniego roku. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto w analizowanym okresie wynosiło 667,3 EUR i było o 8,3 % wyższe niż przed rokiem. Jednak w ujęciu kwartalnym, w porównaniu z II kwartałem br., wzrost średniego wynagrodzenia brutto i netto wynosił tylko 1,4 % oraz 1,3 %. Główny analityk banku „Luminor” Indrė Genytė – Pikčienė stwierdziła, że wzrost realnych wynagrodzeń wyhamowała rosnąca inflacja. „Wzrost nominalnych wynagrodzeń pozostaje wciąż stosunkowo wysoki, jednak wzrost realnych wynagrodzeń w ostatnich kwartałach zwolnił. Tempo ich wzrostu znacznie wyhamowała rosnąca inflacja. W obliczu wzrostu cen pracownicy domagają się wyższych wynagrodzeń, a zwiększający je pracodawcy, nie chcąc utracić marży zysku, podnoszą ceny produktów i usług.” – wyjaśniła I. Genytė – Pikčienė. (Lietuvos rytas, 25.11.2017)

W najnowszym wydaniu rankingu opracowanego przez spółkę „PwC” oraz Bank Światowy, Litwa pod względem atrakcyjności systemu podatkowego dla biznesu w ciągu roku awansowała z 27. na 18. miejsce wśród 190 państw świata. Jednak uplasowała się zarówno za Estonią, jak i za Łotwą, które uplasowały się odpowiednio na 13. i 14. miejscu. W opinii partnera „PwC” Nerijusa Nedzinskasa, wpływ na awans Litwy miały zmiany w Państwowej Inspekcji Podatkowej – wprowadzenie obowiązku składania deklaracji w trybie elektronicznym oraz wdrożenie inteligentnego systemu administrowania podatkami. Wg danych raportu, na Litwie średnie przedsiębiorstwo na zadeklarowania i zapłacenie podatków potrzebuje 109 godzin – mniej niż średnio w krajach UE i EFTA (161 godzin). Na Łotwie zajmuje to więcej czasu (168 godz.), a w Estonii mniej – tylko 50 godzin. Łączna stawka podatkowa w przypadku średniego przedsiębiorstwa na Litwie w ciągu roku nie zmieniła się i wynosi 42,7 %, a znaczną część nadal stanowią podatki związane z siłą roboczą – 35,2 %. Najwyższe 3 pozycje w rankingu zajęły Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Hongkong. (Lietuvos rytas, 22.11.2017)

Zgodnie z najnowszym rankingiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, pod względem rozwoju technologii IT i komunikacji Litwa wśród 176 państw została sklasyfikowana na 41. pozycji. Identyczną pozycję Litwa zajmowała również w poprzednim roku. W ciągu roku ranking Litwy zwiększył się z 6,97 pkt do 7,19 pkt. Estonia w tym rankingu zajęła 17. pozycję (8,14 pkt), a Łotwa – 35. (7,26 pkt). Liderem rankingu została Islandia (8,89 pkt), która wyprzedziła ubiegłorocznego lidera Koreę Płd. (8,85 pkt). Na trzecią pozycję awansowała Szwajcaria, a dalej w pierwszej dziesiątce uplasowały się Dania, Wielka Brytania, Hongkong, Holandia, Norwegia, Luksemburg i Japonia. (Lietuvos rytas, 21.11.2017)

Sejm zatwierdził zaproponowaną przez prezydent Dalię Grybauskaitė nowelizację Kodeksu Karnego w sprawie unikania płacenia podatków. Osoba, która przedstawi nieprawdziwe dane o dochodach, majątku, zysku i in., jeżeli w ten sposób będzie dążyła do uniknięcia zapłacenia podatków o kwocie ponad 3,8 tys. EUR, będzie karana karą grzywny lub pozbawienia wolności na okres do 4 lat. Obecnie najwyższa granica kary – 3 lata pozbawienia wolności. Także przewidziano bardziej rygorystyczną karę, jeżeli kwota unikanych podatków przekroczy wartość 28,5 tys. EUR bądź czyn będzie dokonywany w ramach zorganizowanej grupy – w takiej sytuacji przewidziano karę pozbawienia wolności na okres do 8 lat. Poza tym zmniejszono kwotę podatków, gdy orzeka się karę pozbawienia wolności do lat 4 (obecnie – do lat 3) za opóźnienie w złożeniu deklaracji, sprawozdań i innych dokumentów, gdy instytucja o tym już została upomniana – odpowiedzialność karna będzie groziła, gdy kwota unikanych podatków wyniesie 3,8 tys. EUR (obecnie – ponad 19 tys. EUR). (Lietuvos rytas, 22.11.2017)

Wg danych Eurostatu, poziom rocznej inflacji w październiku br. wciąż był najwyższy wśród krajów UE. Jest to już czwarty miesiąc z rzędu, gdy Litwa jest liderem pod względem tego wskaźnika. W październiku br. inflacja na Litwie wyniosła 4,2 %, w Estonii – 4 %, a na Łotwie  - 2,7 %. W całej UE średnia roczna stopa inflacji w październiku wyniosła 1,7 %, a w strefie euro – 1,4 %. (Lietuvos rytas, 17.11.2017)

Dziewięć litewskich spółek z branży IT połączyło się w ramach nowego klastra „e-Lithuania”. Wg spółek, głównym celem klastra jest promowanie za granicą informacji o potencjale litewskiej branży IT oraz stworzonych tu postępowych rozwiązaniach stosowanych w administracji publicznej (tzw. e-administracja). Został stworzony nowy portal e-lithuania.eu, w którym są przedstawione stworzone i praktycznie zastosowane rozwiązania z zakresu e-administracji oraz e-biznesu. Obecnie do klastra należy 9 spółek: „Agmis”, „Algoritmų sistemos“, „Alna Group”, „Asseco”, „Blue Bridge Code”, „Etronika”, „Hnit – Baltic”, NRD CS oraz „Iamus”. Pierwsze prace do wykonania – ukształtowanie struktury, zaprezentowanie swej działalności na Litwie i za granicą, szkolenia dla dyplomatów oraz instytucji korzystających z rozwiązań e-administracji w celu koordynacji wspólnej promocji możliwości i potencjału litewskiego sektora IT poza granicami Litwy. (Verslo žinios, 17.11.2017)

Bank centralny prognozuje, że w następnym roku wzrost PKB Litwy zwolni z 3,6 % w br. do 2,8 %. Darius Imbrasas, starszy ekonomista Wydziału Makroekonomii i Prognozowania Banku Litwy, zauważa, że wzrost gospodarczy zwolni z powodu spadku zagranicznego popytu na litewskie towary i usługi oraz liczby zatrudnionych. „Zwalniający wzrost zagranicznego popytu raczej nie zezwoli litewskiemu sektorowi eksportowemu – przemysłowi przetwórczemu oraz transportowi – na tak szybkie zwiększanie wolumenu produkcji, jak to czynią w bieżącym roku. Dlatego aktywność tych sektorów powinna się zmniejszyć. A spadająca liczna zatrudnionych oraz wolniej rosnące wynagrodzenia wpłyną na spowolnienie wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych. Będzie to miało negatywny wpływ nie tylko na handel detaliczny, ale też na inne rodzaje działalności, które są zorientowane na świadczenie usług dla gospodarstw domowych.” – stwierdził D. Imbrasas. Wg niego w średnim i długim okresie, w obliczu spadku wielkości siły roboczej, zaostrzy się problem braku pracowników. Szczególnie to będzie odczuwalne w szybko rosnących i tworzących nowe miejsca pracy regionach – Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. Badanie zatrudnienia mieszkańców Litwy potwierdza, że wskaźniki wielkości siły roboczej, liczby zatrudnionych już zaczęły się zmniejszać. W 2017 r. zasób siły roboczej powinien zmniejszyć się o około 0,5 – 1 %. Komisja Europejska prognozuje, że do 2020 r. zakres siły roboczej na Litwie będzie się zmniejszał średnio o 1 – 1,5 % rocznie. Bank Litwy prognozuje, że spadek będzie wynosił średnio 0,5 % rocznie. Problemy rynku pracy może rozwiązać wzrost aktywności zawodowej mieszkańców. Pewne rezerwy są w grupie młodzieży oraz osób starszych. W kategorii wiekowej 15 – 19 lat aktywność mieszkańców Litwy jest o 1/3 niższa niż w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Holandia, Austria, Dania i Szwecja (5 krajów UE z najwyższą aktywnością zawodową młodzieży). W kategorii wiekowej 20 – 24 wskaźnik aktywności zawodowej na Litwie jest mniejszy o 12 %. Wg. D. Imbrasasa, o wysokim wskaźniku aktywności w tych krajach decyduje specyfika systemu oświaty, gdyż praca, staże są elementem szkolenia zawodowego. Również w grupie osób starszych (60 – 64 lata) mieszkańcy Litwy są mniej aktywni zawodowo niż w innych krajach UE. Wzrost aktywności mieszkańców w tej kategorii wiekowej może spowodować wydłużanie wieku emerytalnego oraz rosnący brak pracowników. (Verslo žinios, 15.11.2017)

TOP