Wiadomości

W końcu listopada na Litwie ruszyła narodowa loteria paragonowa. Władze mają nadzieję, że przyczyni się ona do zmniejszenia „szarej strefy”. Roczny budżet loterii jest szacowany na 173 tys. EUR. Szacuje się, że loteria pomoże dodatkowo pozyskać do budżetu 7 mln EUR tylko z tytułu podatku VAT. W loterii mogą uczestniczyć paragony fiskalne otrzymane za zakupy na targowiskach oraz za różne usługi – fryzjerskie, krawieckie, naprawy samochodów, gastronomiczne i in. W przyszłości loteria może objąć dodatkowe sektory, jednak nie mogą w niej uczestniczyć paragony wystawione w sklepach, na stacjach paliwowych. W loterii mogą uczestniczyć osoby w wieku od 14 lat, a kwota na paragonie powinna wynosić przynajmniej 1 EUR. Liczna paragonów rejestrowanych przez 1 osobę nie jest ograniczona, jednak trzeba będzie zachować oryginalne paragony. Państwowa Inspekcja Podatkowa informuje, że co tydzień w loterii można będzie wygrać 10 nagród pieniężnych po 200 EUR, a każdego miesiąca – 5000 EUR. Zwycięzca w ciągu 20 dni roboczych powinien zwrócić się do najbliższego oddziału Państwowej Inspekcji Podatkowej, przedstawić oryginał zwycięskiego paragonu, a nagroda pieniężna zostanie przelana mu na konto w ciągu 14 dni roboczych. (Lietuvos rytas, 29.11.2017)

Wartość wytworzonego w 2016 r. w regionie wileńskim PKB wyniosła 16,079 mld EUR, co stanowiło 41,6 % ogólnej wartości PKB Litwy. Wartość PKB wytworzonego w regionie kowieńskim wyniosła 7,724 mld EUR (20 %), a w regionie kłajpedzkim – 4,282 mld EUR, czyli 11,1 %. W regionie szawelskim wytworzono 7,1 % łącznej wartości PKB Litwy, poniewieskim – 5,9 %, natomiast udział regionów olickiego (lit. Alytaus), mariampolskiego (lit. Marijampolės), tauroskiego (lit. Tauragės), telszajskiego (lit. Telšių) oraz uciańskiego (lit. Utenos) nie przekroczył poziomu 4 %. Wartość PKB przypadająca na 1 mieszkańca regionu wileńskiego była dwukrotnie wyższa, niż w przypadku pozostałych regionów, z wyjątkiem regionów kowieńskiego i kłajpedzkiego. (Lietuvos rytas, 25.11.2017)

Ministerstwo Energetyki zamierza przeznaczyć 15 mln EUR wsparcia na działanie „Wymiana kotłów w gospodarstwach domowych”. O dofinansowanie będą mogli się ubiegać właściciele domów, które nie są podłączone do scentralizowanego systemu ogrzewania. Planowana intensywność wsparcia – 30 %. Wezwanie do składania wniosków ma zostać ogłoszone w I połowie 2018 r. Szacuje się, że z unijnego wsparcia do 2023 r. skorzysta 4 200 gospodarstw domowych. Projekt kryteriów oceny wniosków przewiduje, że wniosek o wsparcie otrzyma większą liczbę punktów, gdy nieefektywny kocioł na biomasę zostanie zastąpiony pompą cieplną, natomiast mniejsza liczba punktów zostanie przyznana w przypadku zamiany starego kotła na nowy. Także będzie oceniane miejsce zameldowania gospodarstwa domowego – większa liczba punktów będzie przyznawana dla gospodarstw zarejestrowanych w miastach. Dodatkowe punkty zostaną przyznane dla gospodarstw domowych, które są klasyfikowane do grupy o dochodach niższych niż średnie. W opinii przedsiębiorców, takie działanie powiązane ze wsparciem UE jest potrzebne, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie nie jest duża, a informacji o działaniu jest mało. Pompy cieplne na Litwie nie są produkowane, dlatego na tym działaniu skorzystają także spółki handlujące tymi urządzeniami. (Verslo žinios, 23.11.2017)

Laimonas Belickas, przedstawiciel kierownictwa spółki „SIA UniCredit Leasing” potwierdził, że włoska grupa bankowa „UniCredit” planuje wznowienie świadczenia pewnych usług bankowych na Litwie. „Interesują nas usługi private banking, małe i średnie przedsiębiorstwa, prywatni klienci oraz duże przedsiębiorstwa. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom IT mamy nadzieję już w przyszłym roku aktywnie wejść na rynek detaliczny Litwy.” – stwierdził L. Belickas. Zauważył, że obecnie na rynku dominują banki skandynawskie, dlatego zakres usług jest dość jednostronny. Bank „UniCredit” z Litwy wycofał się w połowie 2013 r. Wówczas operacje w krajach bałtyckich postanowiono scentralizować na Łotwie, a oddziały na Litwie i w Estonii zostały zamknięte. Na Litwie wówczas działała filia banku w Wilnie oraz biura w Kownie i Kłajpedzie. Całkowicie z Litwy bank nie wycofał się, jednak zrezygnował z licencji bankowej, czyli usług gromadzenia depozytów oraz świadczenia usług płatniczych. Usługi finansowania zostały skoncentrowane w zarejestrowanej na Łotwie spółce leasingowej „SIA UniCredit Leasing”, która posiada na Litwie swoją filię. Wartość udzielanych przez nią usług leasingowych i kredytowych na Litwie wynosi około 100 mln EUR rocznie. Pod tym względem litewska filia wyprzedza oddziały łotewski i estoński. (Verslo žinios, 22.11.2017)

Według danych Departamentu Statystyki, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na Litwie, z wyjątkiem przedsiębiorstw indywidualnych, w III kwartale br. wynosiło 850,8 EUR. Jest to o 7,2 % więcej niż w identycznym okresie poprzedniego roku. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto w analizowanym okresie wynosiło 667,3 EUR i było o 8,3 % wyższe niż przed rokiem. Jednak w ujęciu kwartalnym, w porównaniu z II kwartałem br., wzrost średniego wynagrodzenia brutto i netto wynosił tylko 1,4 % oraz 1,3 %. Główny analityk banku „Luminor” Indrė Genytė – Pikčienė stwierdziła, że wzrost realnych wynagrodzeń wyhamowała rosnąca inflacja. „Wzrost nominalnych wynagrodzeń pozostaje wciąż stosunkowo wysoki, jednak wzrost realnych wynagrodzeń w ostatnich kwartałach zwolnił. Tempo ich wzrostu znacznie wyhamowała rosnąca inflacja. W obliczu wzrostu cen pracownicy domagają się wyższych wynagrodzeń, a zwiększający je pracodawcy, nie chcąc utracić marży zysku, podnoszą ceny produktów i usług.” – wyjaśniła I. Genytė – Pikčienė. (Lietuvos rytas, 25.11.2017)

W najnowszym wydaniu rankingu opracowanego przez spółkę „PwC” oraz Bank Światowy, Litwa pod względem atrakcyjności systemu podatkowego dla biznesu w ciągu roku awansowała z 27. na 18. miejsce wśród 190 państw świata. Jednak uplasowała się zarówno za Estonią, jak i za Łotwą, które uplasowały się odpowiednio na 13. i 14. miejscu. W opinii partnera „PwC” Nerijusa Nedzinskasa, wpływ na awans Litwy miały zmiany w Państwowej Inspekcji Podatkowej – wprowadzenie obowiązku składania deklaracji w trybie elektronicznym oraz wdrożenie inteligentnego systemu administrowania podatkami. Wg danych raportu, na Litwie średnie przedsiębiorstwo na zadeklarowania i zapłacenie podatków potrzebuje 109 godzin – mniej niż średnio w krajach UE i EFTA (161 godzin). Na Łotwie zajmuje to więcej czasu (168 godz.), a w Estonii mniej – tylko 50 godzin. Łączna stawka podatkowa w przypadku średniego przedsiębiorstwa na Litwie w ciągu roku nie zmieniła się i wynosi 42,7 %, a znaczną część nadal stanowią podatki związane z siłą roboczą – 35,2 %. Najwyższe 3 pozycje w rankingu zajęły Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Hongkong. (Lietuvos rytas, 22.11.2017)

Zgodnie z najnowszym rankingiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, pod względem rozwoju technologii IT i komunikacji Litwa wśród 176 państw została sklasyfikowana na 41. pozycji. Identyczną pozycję Litwa zajmowała również w poprzednim roku. W ciągu roku ranking Litwy zwiększył się z 6,97 pkt do 7,19 pkt. Estonia w tym rankingu zajęła 17. pozycję (8,14 pkt), a Łotwa – 35. (7,26 pkt). Liderem rankingu została Islandia (8,89 pkt), która wyprzedziła ubiegłorocznego lidera Koreę Płd. (8,85 pkt). Na trzecią pozycję awansowała Szwajcaria, a dalej w pierwszej dziesiątce uplasowały się Dania, Wielka Brytania, Hongkong, Holandia, Norwegia, Luksemburg i Japonia. (Lietuvos rytas, 21.11.2017)

Sejm zatwierdził zaproponowaną przez prezydent Dalię Grybauskaitė nowelizację Kodeksu Karnego w sprawie unikania płacenia podatków. Osoba, która przedstawi nieprawdziwe dane o dochodach, majątku, zysku i in., jeżeli w ten sposób będzie dążyła do uniknięcia zapłacenia podatków o kwocie ponad 3,8 tys. EUR, będzie karana karą grzywny lub pozbawienia wolności na okres do 4 lat. Obecnie najwyższa granica kary – 3 lata pozbawienia wolności. Także przewidziano bardziej rygorystyczną karę, jeżeli kwota unikanych podatków przekroczy wartość 28,5 tys. EUR bądź czyn będzie dokonywany w ramach zorganizowanej grupy – w takiej sytuacji przewidziano karę pozbawienia wolności na okres do 8 lat. Poza tym zmniejszono kwotę podatków, gdy orzeka się karę pozbawienia wolności do lat 4 (obecnie – do lat 3) za opóźnienie w złożeniu deklaracji, sprawozdań i innych dokumentów, gdy instytucja o tym już została upomniana – odpowiedzialność karna będzie groziła, gdy kwota unikanych podatków wyniesie 3,8 tys. EUR (obecnie – ponad 19 tys. EUR). (Lietuvos rytas, 22.11.2017)

TOP