Wiadomości

Departament Statystyki doprecyzował dane dot. wzrostu PKB Litwy w II kwartale br. Wg najnowszych danych, w ujęciu rocznym, po wyeliminowaniu wpływu sezonowości i liczby dni roboczych, wzrost PKB w II kwartale wyniósł 2,1 %, natomiast wartość PKB w II kwartale w cenach bieżących wyniosła 9,611 mld EUR. W porównaniu z I kwartałem br. wzrost PKB wyniósł 0,2 %. Wcześniej Departament Statystyki informował, że wzrost PKB w ujęciu rocznym wyniósł 2 %, a w ujęciu kwartalnym – 0,1 %, natomiast wartość PKB w II kwartale została oszacowana na 9,609 mld EUR. (Lietuvos rytas, 31.08.2016)

Według danych Departamentu Statystyki, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na Liwie w II kwartale br., z wyjątkiem przedsiębiorstw indywidualnych, wyniosło 771,9 EUR. Jest to o 8,1 % więcej niż przed rokiem. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto wyniosło 600,8 EUR i było o 8,5 % wyższe niż w II kwartale 2015 r. W porównaniu z I kwartałem br. wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto i netto wyniósł odpowiednio 3,2 % i 2,9 %. Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym w II kwartale br. wynosiło 783,2 EUR i było o 5,9 % wyższe niż przed rokiem oraz o 2,7 % wyższe niż w I kwartale br. Natomiast w sektorze prywatnym średnie wynagrodzenie wyniosło 766,1 EUR, czyli o 9,4 % więcej niż przed rokiem oraz o 3,5 % więcej niż w I kwartale br. Jednak już można usłyszeć, że tempo wzrostu wynagrodzeń staje się zbyt duże. „Wynagrodzenia na Litwie w ciągu ostatnich 3 lat zwiększały się średnio prawie po 5 % rocznie – znacznie szybciej niż wydajność pracy, która zwiększała się tylko o 1,2 %. Taka sytuacja wywołuje niepokój, gdyż biznes zwiększać wynagrodzenia kosztem swego zysku może tylko w ograniczonym okresie. Następnie zmuszony będzie do zwiększania cen towarów i usług.” – przestrzegał główny ekonomista Banku Litwy Tomas Šiaudvytis. (Lietuvos rytas, 27.08.2016)

Według danych Departamentu Statystyki, w II kwartale br. wartość inwestycji materialnych wyniosła 1,434 mld EUR i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zwiększyła się o 1,1 %. Prawie połowę tej kwoty – 47 % - stanowiły inwestycje w budowę budynków i budowli inżynieryjnych. Na zakup maszyn, urządzeń i środków transportu przeznaczono 44 % ogólnej wartości inwestycji materialnych, zakup budynków i budowli inżynieryjnych – 4 %, na zakup gruntów – 2 % ogólnej wartości. Na budowę i zakup budynków mieszkalnych w badanym okresie przeznaczono 204 mln EUR, czyli o 11 % więcej niż w II kwartale 2015 r. (Lietuvos žinios, 26.08.2016)

Spółka „Coface” stworzyła ranking TOP 50 największych spółek krajów bałtyckich w 2015 r. W zestawieniu tym dominują spółki z Litwy, które tym razem zajęły 29 pozycji z 50. Do zestawienia trafiło także 13 spółek z Łotwy i 8 z Estonii. Obroty 50 największych spółek w 2015 r. zmniejszyły się o 1 % z 33,6 do 33,2 mld EUR. Jednak zysk netto oraz wysokość zatrudnienia w tych spółkach w ciągu roku zwiększyły się. Spadek obrotów największych spółek „Coface” tłumaczy trudniejszymi warunkami, z którymi musiały sobie radzić spółki z branży naftowej i energetycznej. Jednak straty z powodu spadku cen nośników energii częściowo zrekompensowały lepsze wyniki spółek handlowych i przemysłu przetwórczego. Poza tym, największym spółkom z krajów bałtyckich udało się zrekompensować straty na rynku rosyjskim poprzez udane przekierowanie eksportu na inne rynki oraz poprzez wykorzystanie rosnącego popytu na rynkach wewnętrznych. Obroty znajdujących się w zestawieniu 29 spółek z Litwy w poprzednim roku wyniosły 23 mld EUR, a zysk netto wyniósł 936 mln EUR. Obroty 13 spółek z Łotwy wyniosły 6,4 mld EUR (240 mln EUR zysk netto), a 8 spółek z Estonii – 3,8 mld EUR (168 mln EUR zysk netto). Litewskim spółkom wagi dodaje także to, że wśród największych spółek z Łotwy i Estonii znalazły się też spółki litewskiego pochodzenia – „Maxima Latvija”, „Maxima Eesti”, Orlen Latvija”, „Orlen Eesti”. Natomiast na Litwie praktycznie nie ma działających silnych spółek z Estonii i Łotwy. „O mocnych pozycjach litewskich spółek zadecydował nie tylko większy litewski rynek, ale też panująca na tym rynku znacznie większa konkurencja. Jeżeli spółka potrafi wyżyć na litewskim rynku, praktycznie na pewno potrafi również i na Łotwie, i w Estonii. A wariant odwrotny zazwyczaj nie sprawdza się.” – stwierdził analityk banku „Nordea” Žygimantas Mauricas. Na czele zestawienia tradycyjnie uplasował się „Orlen Lietuva”. Chociaż wielkość obrotów spółki zmniejszyła się drugi rok z rzędu (w 2015 r. o 19,9 %), jednak dzięki niskim cenom ropy naftowej spółka w 2015 r. odnotowała zysk netto na poziomie 213,3 mln EUR. Tuż za litewską spółką „Orlenu” uplasowały się trzy powiązane ze sobą spółki litewskie: „UAB Vilniaus prekyba”, „Maxima Grupė“ oraz „Maxima LT“. Na piątej pozycji uplasowała się największa spółka z Estonii – „Ericsson Eesti”, a na szóstej pozycji – największa spółka łotewska – „UralchemTrading SIA”. (Verslo žinios, 24.08.2016)

W najnowszym rankingu najbardziej innowacyjnych gospodarek „Global Innovation Index” Litwa uplasowała się na 36. pozycji. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to awans o dwie pozycje, gdyż przed rokiem Litwa była na 38. miejscu. Łotwa wyprzedziła Litwę o 2 pozycje i uplasowała się na 34. miejscu, natomiast Estonia zajęła 24. miejsce. Polska została sklasyfikowana na 39. pozycji, a Rosja – na 43. Zwycięzcą rankingu już szósty rok z rzędu została Szwajcaria. Poza nią do pierwszej dziesiątki najbardziej innowacyjnych gospodarek trafiły: Szwecja, Wielka Brytania, USA, Finlandia, Singapur, Irlandia, Dania i Holandia. Przy opracowaniu indeksu dokonano oceny 128 państw świata. (Lietuvos rytas, Lietuvos žinios, 17.08.2016)

W I półroczu br. wartość wykonanych na Litwie prac budowlanych wyniosła 919 mln EUR. Po wyeliminowaniu wpływu liczby dni roboczych oznacza to spadek wartości prac o 15,2 % w porównaniu z I półroczem 2014 r. Według danych Departamentu Statystyki, w I półroczu br. wzrost odnotowano tylko w segmencie budynków mieszkalnych – o 11,7 %. W przypadku pozostałych obiektów objętość prac zmniejszyła się, a największy spadek – o 26,3 % - odnotowano w kategorii budowli inżynieryjnych. Prace w tym segmencie stanowią 46 % ogólnej wartości prac budowlanych, budowa budynków niemieszkalnych stanowi 34 %, a budynków mieszkalnych – 20 % prac budowalnych. Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku prac wykonanych przez litewskie firmy poza granicami Litwy. W tym przypadku odnotowano wzrost wartości wykonanych prac o 14,6 %. Ogólna wartość prac budowlanych za granicą w I półroczu br. wyniosła 106,6 mln EUR. (Verslo žinios, 17.08.2016)

TOP