Wiadomości

W I półroczu br. wartość wykonanych na Litwie prac budowlanych wyniosła 919 mln EUR. Po wyeliminowaniu wpływu liczby dni roboczych oznacza to spadek wartości prac o 15,2 % w porównaniu z I półroczem 2014 r. Według danych Departamentu Statystyki, w I półroczu br. wzrost odnotowano tylko w segmencie budynków mieszkalnych – o 11,7 %. W przypadku pozostałych obiektów objętość prac zmniejszyła się, a największy spadek – o 26,3 % - odnotowano w kategorii budowli inżynieryjnych. Prace w tym segmencie stanowią 46 % ogólnej wartości prac budowlanych, budowa budynków niemieszkalnych stanowi 34 %, a budynków mieszkalnych – 20 % prac budowalnych. Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku prac wykonanych przez litewskie firmy poza granicami Litwy. W tym przypadku odnotowano wzrost wartości wykonanych prac o 14,6 %. Ogólna wartość prac budowlanych za granicą w I półroczu br. wyniosła 106,6 mln EUR. (Verslo žinios, 17.08.2016)

TOP