Wiadomości

Wraca temat zwiększenia wynagrodzenia minimalnego

Rada Trójstronna w następnym tygodniu pochyli się nad tematem wysokości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w następnym roku. Jednak ani przedstawiciele związków zawodowych, ani przedstawiciele pracodawców na razie nie wymieniają konkretnych liczb. Przewodnicząca Konfederacji Związków Zawodowych Inga Ruginienė stwierdziła, że związki zawodowe na razie szacują i kalkulują, a konkretna pozycja zostanie zgłoszona podczas posiedzenia Rady Trójstronnej. Natomiast dyrektor generalny Litewskiej Konfederacji Pracodawców Danas Arlauskas stwierdził, iż pracodawcy rozumieją, że wynagrodzenia należy zwiększać, jednak jeszcze nie podjęli decyzji o ile. Wg niego rozważając decyzję o zwiększeniu wynagrodzenia minimalnego należy też uwzględnić, iż gospodarka zwalnia. Jak podała agencja prasowa ELTA, kierownik Wydziału Analiz Makroekonomicznych Banku Litwy w kwietniu br. podczas posiedzenia Rady Trójstronnej stwierdził, iż w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne może się zwiększyć o 41 EUR i wynosić 471,1 EUR miesięcznie wg wcześniejszego sposobu kalkulacji oraz 607,3 EUR wg nowego systemu po reformie podatkowej. Z początkiem br. wynagrodzenie minimalne brutto zwiększyło się o 7,5 % i wynosi 430 EUR miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa zwiększyła się o 7,5 % i wynosi 2,63 EUR. Po uwzględnieniu reformy podatkowej z początkiem br. (połączenie płaconych przez pracodawcę i pracownika składek na ubezpieczenia społeczne i przerzucenie ich na pracownika), miesięczne wynagrodzenie minimalne wynosi 555 EUR miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa – 2,45 EUR. W ramach Trójstronnego porozumienia narodowego uzgodniono, że minimalne wynagrodzenie na Litwie nie może być niższe niż 45 % oraz wyższe niż 50 % średniej krajowej wynagrodzeń. Minimalne wynagrodzenie na Litwie może być płacone tylko za pracę niewykwalifikowaną. (www.lrytas.lt, 25.05.2019)

TOP