Wiadomości

Wzrost w sektorze transportu w I kwartale

W I kwartale br. odnotowano wzrost we wszystkich sektorach branży transportowej, a największy – w porcie w Kłajpedzie oraz przewozach ładunków transportem drogowym. Wg wstępnych szacunków, przewozy towarowe transportem lądowym w ciągu roku zwiększyły się o 10 %. Jak zauważył Rokas Masiulis, minister łączności, transport drogowy ładunków generuje prawie połowę łącznej wartości dodanej sektora transportowego. W porcie w Kłajpedzie w I kwartale br. przeładowano o 11,1 % więcej ładunków, niż w identycznym okresie poprzedniego roku. Największy wpływ na to miał wzrost przeładunku kontenerów o 76,3 %, który był znacznie większy niż w Rydze, Tallinie czy Kaliningradzie. Przewagę Kłajpedzie daje uruchomione w 2018 r. centrum dystrybucyjne kontenerów, do którego zawijają oceaniczne statki z kontenerami, które następnie mniejszymi okrętami są transportowane do portów sąsiednich krajów. Wzrost przewozów ładunków w transporcie kolejowym wyniósł 2,7 %. Wg komunikatu ministerstwa, poprawiającymi się wynikami Koleje Litewskie wyróżniły się w kontekście krajów bałtyckich, gdyż w tym samym okresie zarówno koleje łotewskie, jak i estońskie przetransportowały mniej ładunków niż przed rokiem. (www.vz.lt, 23.05.2019)

TOP