Wiadomości

15 lat Litwy w UE

Litwa wstąpiła do UE w dniu 1 maja 2004 r. Wkrótce – 1 maja br. – minie 15 lat od tego momentu. Dane statystyczne pokazują, iż w ciągu tych 15 lat Litwa w wielu dziedzinach osiągnęła więcej w porównaniu z innymi 9 krajami, które razem z Litwą przyłączyły się do UE.

Wg szacunków Nerijusa Mačiulisa, głównego ekonomisty banku „Swedbank”, w momencie wstąpienia do UE litewski PKB per capita, z uwzględnieniem różnic cen, stanowił 49% średniej unijnej, natomiast w 2017 r. ten wskaźnik osiągnął wartość 78%, a w zeszłym roku, wg prognoz ekonomisty, przekroczył poziom 80%. Żaden inny kraj wśród przystępujących do UE w 2004 r. nie odnotował takiego postępu.

Członkostwo w UE zwiększyło atrakcyjność Litwy w oczach inwestorów zagranicznych – wartość skumulowana bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) zwiększyła się z 25% do 41% PKB. Łączna wartość wsparcia finansowego, otrzymanego dotychczas z UE, wyniosła około 15 mld EUR. Pieniądze te zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zmniejszenie zróżnicowania regionalnego i społecznego.

W 2004 r. wartość eksportu Litwy wynosiła 40% PKB. W roku ubiegłym wskaźnik ten wyniósł prawie 85%, był wyższy niż w Estonii i jednym z największych w UE.

Jak zauważył N. Mačiulis, w ciągu tych 15 lat średnie wynagrodzenie zwiększyło się z 357 EUR do 932 EUR, średnia emerytura – z 107 EUR do 344 EUR. Jednak należy też odnotować, że średnie ceny towarów i usług zwiększyły sie o 53%.

Jednak członkostwo w UE ma również negatywne strony. W ciągu tego okresu z Litwy wyemigrowało 650 tys. mieszkańców. „Jest to duża strata dla kraju o takiej wielkości jak Litwa, jednak nie jest to takie dramatyczne, jak może wyglądać na pierwszy rzut oka. Po pierwsze, znaczna część emigracyjnej fali przetoczyła się w okresie kryzysu, gdy podaż pracy na Litwie była ograniczona – ci mieszkańcy nie tylko nie prosili o socjalne zapomogi, ale też często wspierali przelewami pieniężnymi pozostałych na Litwie krewnych. W całym tym okresie łączna kwota przelewów od emigrantów wyniosła nawet 14 mld EUR.” – skomentował N. Mačiulis. Poza tym ruch migracyjny nie był jednostronnym i w ciągu tego okresu na Litwę przybyło 220 tys. mieszkańców – znaczną część tej liczby stanowili wracający mieszkańcy Litwy. Należy też zaznaczyć, że w tym okresie nie zmniejszyło się zróżnicowanie dochodów, a pod względem niektórych wskaźników nawet wzrosło. Np., wskaźnik względnego ubóstwa, określający część mieszkańców, których dochody nie sięgają 60% średniej krajowej, zwiększył się z 16% do 22%. (www.vz.lt, 06.03.2019)

TOP