Wiadomości

Na początku marca br. – około 160 tys. zarejestrowanych bezrobotnych

Wg danych Urzędu ds. Zatrudnienia, w dniu 1 marca na Litwie było 158,7 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, co stanowiło 9,2% osób w wieku produkcyjnym. Chociaż liczba bezrobotnych w ciągu roku zmniejszyła się o 2,2 tys. osób, jednak wskaźnik zarejestrowanego bezrobocia zwiększył się o 0,1 pkt. procentowego. Stało się tak z powodu zmniejszenia się liczny osób w wieku produkcyjnym.

Publikowany przez Departament Statystyki (DS) wskaźnik bezrobocia w końcu 2018 r. wyniósł 6,2% - ostatni raz niższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w 2008 r. Szacowane przez DS wskaźniki bezrobocia zazwyczaj są niższe od rejestrowanego bezrobocia, część zarejestrowanych bezrobotnych pracuje nieoficjalnie lub nie ma intencji, by znaleźć pracę. DS wskaźnik bezrobocia ustala metodą ankietowania. Za bezrobotną uważa się taką osobę, która nie ma pracy, jednak mogłaby pracować i w ciągu ostatnich 4 tygodni, wg jej słów, aktywnie poszukiwała pracy. DS szacuje, że w końcu poprzedniego roku liczba osób nie mogących znaleźć pracy wynosiła 87,4 tys. (www.vz.lt, 05.03.2019)

TOP