Wiadomości

Ponad 0,5 mld EUR na drogi

Vitalijus Andrejevas, dyrektor Litewskiej Dyrekcji Dróg, poinformował, że w br. na utrzymanie dróg planuje się przeznaczyć łącznie 563 mln EUR. Razem z dodatkowymi środkami unijnymi łączna kwota na utrzymanie dróg wyniesie 578 mln EUR. W porównaniu z poprzednim rokiem będzie większa o 61 mln EUR, czyli o 12%. Jednak V. Andrejevas zaznaczył, że na prośbę Ministerstwa Finansów 26,5 mln EUR z tej krowy zostaną wykorzystane tylko w tym wypadku, jeżeli sytuacja ekonomiczna będzie wystarczająco dobra. W przeciwnym wypadku budżet na utrzymanie dróg zwiększy się tylko o 7%. (www.vz.lt, 05.03.2019)

TOP