Wiadomości

Znaczne różnice między średnim wynagrodzeniem w regionach Litwy

W ostatnim kwartale 2018 r. najwięcej na Litwie zarabiali mieszkańcy Litwy – średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w stolicy wynosiło 1108 EUR. Poziom 1000 EUR miesięcznie przekroczono także w Kłajpedzie (1024 EUR) oraz Kownie (1000 EUR). Najniższe średnie wynagrodzenia odnotowano w rejonie kalwaryjskim (lit. Kalvarijos savivaldybė) – 672 EUR (1,6 razy mniejsze w porównaniu z Wilnem), jezioroskim (Zarasų sav.) – 688 EUR oraz skuodaskim (Skuodo sav.) – 709 EUR. Średnie wynagrodzenie brutto w całej Litwie w IV kwartale 2018 r. wynosiło 970 EUR. Także tempo wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych samorządach znacznie sie różniło – w niektórych z nich wzrost wyniósł ponad 16%, a w niektórych średnie wynagrodzenie nawet się zmniejszyło. (www.vz.lt, 04.03.2019)

TOP