Wiadomości

Inflacja znowu przyśpiesza

Wedlug wstępnych danych Departamentu Statystyki, po kilkumisięcznej przerwie, gdy stopa inflacji malała, w maju ponownie odnotowano jej wzrost. Roczna stopa inflacji w maju br. wyniosła 2,9 %, natomiast w kwietniu wynosiła 2,2 %. Najwyższą wartość – 4,6 % - roczna stopa inflacji osiągnęła w sierpniu poprzedniego roku, a następnie pozostawała albo stabilną, albo się zmniejszała. W ujęciu miesięcznym, w porównaniu z kwietniem br., w maju ceny wzrosły o 0,5 %. (www.vz.lt, 30.05.2018)

TOP