Wiadomości

Znaczny wzrost wynagrodzeń na Litwie w 2017 r.

Według danych Departamentu Statystyki, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce Litwy, w tym w przedsiębiorstwach indywidualnych, w 2017 r. wynosiło 840,4 EUR i w porównaniu z 2016 r. zwiększyło się o 8,6 % (66,4 EUR). W sektorze prywatnym wzrost średniego wynagrodzenia wyniósł 9,5 % - do 833,7 EUR, natomiast w sektorze publicznym średnie wynagrodzenie w ciągu roku zwiększyło się o 6,8 % - do 854,8 EUR. Średnie wynagrodzenie netto w 2017 r. wynosiło 660,2 EUR i w porównaniu z 2016 r. było wyższe o 9,6 % (57,9 EUR). W sektorze prywatnym wzrost średniego wynagrodzenia netto wyniósł 10,5 % - do 655,5 EUR, a w sektorze publicznym średnie wynagrodzenie netto zwiększyło się o 7,9 % - do 670 EUR. Realne wynagrodzenie w ciagu 2017 r. zwiększyło się o 5,7 %, z czego w sektorze prywatnym – o 6,6 %, a w sektorze publicznym – o 4,1 %. Średnie wynagrodzenia brutto w 2017 r. zwiększyły się we wszystkich rodzajach działalnści gospodarczej. Najwyższe średnie wynagrodzenia brutto wciąż są płacone w sektorze finansów i ubezpieczeń oraz branży IT i łączności, gdzie są 1,8 oraz 1,7 razy wyższe od średniej krajowej. Najniższe wynagrodzenia odnotowano w sektorze usług zakwaterowania oraz gastronomicznych, gdzie średnie wynagrodzenie brutto było o 32,9 % niższe od średniej krajowej. Średnia liczna zatrudnionych w gospodarce Litwy w 2017 r. wynosiła 1,261 mln osób, z czego 376,3 tys. osób pracowało w sektorze publicznym, a 884,3 tys. osób – w sektorze prywatnym. W porównaniu z 2016 r. średnia liczna zatrudnionych zwiększyła się o 0,8 % (9,6 tys. osób): w sektorze prywatnym zwiększyła się o 1,8 % (15,8 tys. osób), a w sektorze publicznym – zmniejszyła się o 1,6 % (6,2 tys. osób). Pod względem geograficznym najwyższe średnie wynagrodzenie brutto odnotowano w mieście Wilnie i wynosiło 968,7 EUR, natomiast niajniższe średnie wynagrodzenie odnotowano w samorządze jezioroskim (lit. Zarasų rajono savivaldybė) – 594,9 EUR. Wzrost wynagrodzenia brutto odnotowano we wszystkich samorządach kraju, jednak należy zauważyć, iż w ponad połowie z nich (33 samorządy) średnie wynagrodzenie brutto nie przekraczało 700 EUR. (www.lrytas.lt, 30.05.2018)

TOP