Wiadomości

Parlament Europejski poprawia warunki delegowania pracowników

Zgodnie z uchwalonymi przez Parlament Europejski nowymi zasadami delegowania pracowników, pracownik oddelegowany do tymczasowej pracy za granicą powinien otrzymywać wynagrodzenie nie niższe, niż miejscowy pracownik wykonujący identyczną pracę. Nowe zasady delegowania umacniają ochronę oddelegowanych pracowników oraz zapewniają w UE bardziej uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami. Obecnie działające zasady zapewniają oddelegowanym pracownikom przynajmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w kraju przyjmującym oraz maksymalny czas pracy i minimalny okres wypoczynku oraz urlopu. Znowelizowane zasady wymagają, by w przypadku oddelegowanych pracowników stosować te same zasady wypłacania wynagrodzeń (ustalone ustawowo bądź na podstawie umów kolektywnych), jak i w przypadku miejscowych pracowników wykonujących indetnyczną pracę. Poza tym pracodawca powinien będzie oddzielnie pokryć koszty podróży oraz zakwaterowania (nie będzie można tych kosztów potrącić z wynagrodzenia), także zapewnić należyte warunki do życia. Można będzie delegować pracownika na okres nie dłuższy niż 1 rok z możliwością prolongowania tego terminu o kolejne pół roku. Po upływie tego czasu pracownik utraci status pracownika tymczasowego i będą wobec niego stosowane wszystkie przepisy prawa pracy kraju przyjmującego. W sektorze transportowym nowe zasady będą stosowane od momentu, gdy wejdą w życie przeznaczone dla tej branży akty prawne UE. Kraje UE będą miały 2 lata na przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów. W 2015 r. w UE odnotowano około 2 mln delegowanych pracowników. W tym samym roku Litwa wydelegowała za granicę 25 tys. pracowników, natomiast przyjęła z innych krajów tylko 2,4 tys. osób. (www.lrytas.lt, 29.05.2018)

TOP